Serwis Prawno-Pracowniczy 2017/15

 • Aktualności
  • Zmiany w zasadach zatrudniania urzędników i pracowników sądów i prokuratury
  • Zmiany w świadczeniach socjalnych dla funkcjonariuszy celnych i członków ich rodzin
  • Zmiany siedzib i obszarów właściwości sądów apelacyjnych, sądów okręgowych i sądów rejonowych
  • Nowe wzory urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego
  • Wprowadzenie funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej do systemu emerytalnego służb mundurowych
 • O tym się mówi
  • Jakie zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców będą obowiązywać od 1 stycznia 2018 r.
 • Temat miesiąca
  • Jak zatrudnić pracownika młodocianego w celu przygotowania zawodowego
 • Prawo pracy
  • Co wpisać w świadectwie pracy o zajęciu komorniczym, które nie było realizowane
  • Czy bez umowy o zakazie konkurencji zachodzi działalność konkurencyjna pracownika
  • Czy pracownikowi, który ma obowiązek zaszczepienia dziecka, przysługuje płatne zwolnienie od pracy
  • Czy zgoda rektora jest niezbędna do podjęcia przez wykładowcę dodatkowego zatrudnienia
 • Wynagrodzenia
  • Czy odprawa pieniężna przysługuje pracownikom, jeżeli nie przyjmą nowych warunków wynagradzania
  • Czy można potrącić wynagrodzenie zleceniobiorcom
  • Komu przysługuje prawo do wynagrodzenia prowizyjnego
  • Jak obliczać ekwiwalent pieniężny za używanie prywatnego sprzętu pracownika do celów służbowych
 • ZUS
  • Utrwalona praktyka interpretacyjna ZUS - jak uzyskać informację w tym zakresie
  • Czy należy wypłacić świadczenie rehabilitacyjne pracownicy uprawnionej do emerytury
  • W którym miesiącu należy wykazać nieobecność nieusprawiedliwioną w raporcie ZUS RSA
  • Kiedy należy złożyć wniosek o przeliczenie kapitału początkowego
 • Bezpieczna praca
  • Czy można wypowiedzieć umowę o pracę chronionemu działaczowi związkowemu
 • Działalność socjalna
  • Jakie są konsekwencje tworzenia rachunku bankowego zfśs
 • Ściągawka dla kadrowego
  • Podstawowe obowiązki pracodawcy użytkownika względem pracownika tymczasowego
  • Pracodawca użytkownik i agencja pracy tymczasowej - zawarcie umowy
 • O to pytają kadrowi
  • Jak ustalić miejsce pracy handlowca
  • Czy ustne wypowiedzenie umowy o pracę jest ważne
  • Jaki wymiar urlopu wychowawczego przysługuje pracownicy, której mąż zmarł
  • Kiedy pracownikowi należy się przestojowe
 • Prawo w jednostkach budżetowych
  • Jak prawidłowo zatrudniać nauczycieli po wejściu wżycie reformy oświaty
 • Płace i rozliczenia
  • Jak liczyć okres zwolnienia z obowiązku składek na FP i FGŚP