Przyjaciel przy pracy 2017/12

 • Aktkualności
  • Forum Zdrowego Biznesu pod znakiem zarządzania pracownikami 50+
  • Bezpiecznie od początku na budowie
  • Jubileusz 25-lecia SPSBHP w Łodzi
  • Nagroda Green Building AWARD dla produktów CEMEX
  • Pracownicy spadają z wysokości - niepokojące statystyki
  • O!Znaki Pracy 2017
  • Szpitale Łódź 18.10.2017 - bezpieczny i nowoczesny szpital. Co o tym decyduje?
  • Forum Nowoczesne BHP- najwyższe standardy bhp prezentowane przez dwa nowoczesne zakłady produkcyjne
  • Forum Zdrowego Biznesu: Porozmawiajmy o pracownikach 50+
 • Polecamy
  • Potrzeby osób niepełnosprawnych w obszarze aktywności zawodowej
  • Bezpieczne ferie zimowe
  • Usprawiedliwione opuszczenie miejsca pracy
  • Minimalne wynagrodzenie w 2018 r.
  • Zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym w elektrowni
 • BHP w praktyce
  • Bhp i produkcja żywności
 • Prawo
  • Rękawice ochronne - więcej o właściwym doborze
 • Zarządzanie BHP
  • Budowanie kultury bezpieczeństwa w organizacji, czyli praca nad zmianą nawyków utrwalanych latami
 • Wywiad
  • Wywiad z Grzegorzem Grabką - Kierownikiem katowickiej oczyszczalni ścieków GIGABLOK
 • Ryzyko Zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac wykonywanych przez szklarza budowlanego
 • Wypadki przy pracy
  • Śmiertelny wypadek w zakładzie obróbki drewna
 • Na sali sądowej
  • Niezwłocznie zawiadomić przełożonego
 • Ochrona ppoż.
  • Ochrona przeciwpożarowa w lokalach mieszkalnych i domach jednorodzinnych