Przyjaciel przy pracy 2017/02

  • Komentarz Przyjaciela (3)
 • Temat z Okładki
  • Ekspozycja zawodowa pracowników na czynniki biologiczne w medycznym laboratorium diagnostycznym (5)
   Z uwagi na kontakt z pacjentem oraz potencjalnie zakaźnym materiałem biologicznym, pochodzącym od ludzi lub zwierząt, medyczne laboratoria diagnostyczne są dość specyficznym środowiskiem pracy, w którym ewentualne następstwa zdrowotne w wyniku ekspozycji zawodowej nabierają kluczowego znaczenia.
 • Wywiad
  • Wywiad z Marcinem Borkiem i Grzegorzem Brykałą, Specjalistami ds. BHP w BHP Consulting (8)
 • Zarządzanie BHP
  • Transport i przeładunek materiałów niebezpiecznych - zasady postępowania (11)
   Każdy przedsiębiorca powinien zadać sobie pytanie co rozumiemy pod pojęciem materiał niebezpieczny. W publikacji Transport i magazynowanie materiałów niebezpiecznych (Durzyński Dariusz) wskazano, że zakres pojęciowy terminu "materiały niebezpieczne" stosowanego w przepisach regulujących przewóz drogowy jest znacznie szerszy niż substancje chemiczne, substancja niebezpieczna.
  • Skuteczne zmienianie kultury bezpieczeństwa. Organizacja projektów BKB (14)
   W II części naszego artykułu "Projekty BHP" opublikowanego w nr 07-08/2015 miesięcznika Przyjaciel przy Pracy omówione zostały trzy fazy projektu: przygotowanie projektu, realizacja projektu oraz jego zamknięcie. W obecnym artykule skoncentrujemy się na 2 kluczowych zagadnieniach: Plan Kierowania Projektem, Zespoły zadaniowe i nadzorowanie projektu.
  • Prasy - bezpieczna eksploatacja (17)
   Prasa jest maszyną, której działanie polega na wywieraniu nacisku na przedmiot umieszczony pomiędzy jej elementami roboczymi. Z uwagi na różnorodność prac wykonywanych na prasach, występuje ogromna ilość rozwiązań konstrukcyjnych, różne sposoby napędzania oraz różne wielkości tych maszyn.
 • Prawo
  • Umowa o pracę a prawa własności intelektualnej (21)
   Czym są prawa własności intelektualnej? Prawa własności intelektualnej są prawem na dobrach niematerialnych. Odnoszą się do tego co stworzy ludzki umysł i do praw, które regulują korzystanie z nich.
  • Zmiany od 1 stycznia 2017 r. w zakresie umów zlecenia (23)
   W dniu 1 stycznia 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Wprowadziła ona znaczące zmiany w umowach zlecenia. Najbardziej istotną zmianą oprócz wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jest wprowadzenie minimalnej stawki godzinowej za każdą godzinę wykonywania zlecenia lub świadczenia usług.
  • Kontrola drabin w okresie ich eksploatacji (24)
   Mimo upływu lat od nowelizacji rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz.U. nr 191, poz. 1596 z późn. zm.) w kontaktach z klientami wciąż powraca temat kontroli drabin i dokumentowania tej czynności. Sprawę komplikuje niewymienienie drabin wśród maszyn w powstałym w późniejszym okresie rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2008 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn (Dz.U. nr 199 poz. 1228 ze zm.).
 • Ryzyko Zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla kierowcy przewożącego towary niebezpieczne (26)
   • Charakterystyka stanowiska pracy
   • Szacowanie ryzyka
 • Biblioteka (30)
  • Płace w firmie 2017. Zmiany, przykłady, praktyczne zestawienia + kalendarz kadrowo-płacowy 2017
  • BHP Poradnik dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
  • BHP Poradnik dla pracowników inżynieryjno-technicznych
 • BHP w Praktyce
  • Substancje niebezpieczne w drukarni (31)
   Branża drukarska ma taką właściwą sobie specyfikę, że nie sposób uniknąć pracy z substancjami chemicznymi. Są one potrzebne w podstawowym procesie produkcyjnym, czyli przy nakładaniu farb. Jest ich wiele, trzeba czasem mieszać, czasem użyć rozpuszczalnika itp. Nawet gdy procesy produkcyjne nie wymagają użycia chemii, występuje ona tak jak w każdym zakładzie produkcyjnym. W magazynie znajdzie się beczka z olejem do maszyn, czy kanister z paliwem. Poza tym w znacznych ilościach wytępuje surowiec do produkcji w postaci papieru, tektury lub folii. 
  • Tymczasowe instalacje elektryczne na budowie (33)
   Montowane na czas budowy instalacje elektryczne, zwane tymczasowymi lub prowizorycznymi, kojarzą się z bylejakością wykonania. Nic bardziej błędnego. Instalacje elektryczne na terenie budowy podlegają znacznie bardziej rygorystycznym wymaganiom niż instalacje układane jako stałe.
 • Ochrona Przeciwpożarowa
  • Smog - unosząca się nad miastem chmura (38)
   W ostatnim czasie w mediach często mówi się o zjawisku jakim jest smog. Nazwa "smog" powstała ze zlepka dwócz słów w języku angielskim: smoke (dym) oraz fog (mgła). Jest to naturalne zjawisko atmosferyczne, które polega na jednoczesnym występowaniu zanieczyszczenia powietrza (powstałego wskutek działalności człowieka) i występowania mgły oraz bezwietrznej pogody.
 • Na Sali Sądowej
  • Ryzyko pracodawcy (40)
   Sprawa, w której szczegółowo wypowiedziały się rozpatrujący apelację Sąd Okręgowy - sąd pracy i ubezpieczeń społecznych oraz Sąd Najwyższy w wyroku kasacyjnym, dotyczyła rozumienia i interpretacji art. 81 par. 1 kodeksu pracy dotyczącego "gotowości do pracy; przestoju".
 • Wypadki
  • Wypadek podczas demontażu prasy (42)
   Pod koniec 2015 roku na terenie woj. warmińsko-mazurskiego doszło do ciężkiego wypadku podczas demontażu jednego z elementów prasy mimośrodowej. Pracownik (wiek: 27 lat), zatrudniony na stanowisku operatora wózka widłowego, stracił cztery palce i część śródręcza, kiedy, nie będąc przeszkolonym w zakresie obsługi maszyny i nie wiedząc, że prasa jest włączona, próbował wyciągnąć chwyt trzpieniowy usytuowany w korpusie suwaka. Okoliczności i przyczyny wypadku badał inspektor Państwowej Inspekcji Pracy.
 • [Nie]pełnosprawni w Pracy
  • Niepełnosprawny = pełnosprawny? Prowadzenie własnego sklepu internetowego (45)
   Rynek pracy w Polsce w ostatnim czasie bardzo się zmienia. Do niedawna rynkiem tym rządził pracodawca. To on narzucał warunki płacy i pracy. Mimo wszystkich przepisów, które regulowały zarówno warunki pracy jak i wynagrodzenia, to pracodawcy byli górą. Pracownik był skłonny podjąć pracę za wszelką cenę: na "czarno", za bardzo niskie wynagrodzenie, bez umów, z płatnościami wypłacanymi nie na czas, w ratach. Była to niejednokrotnie jedyna możliwość uzyskania jakichkolwiek środków na utrzymanie rodzin.
 • Współpraca (47)
 • Aktualności (48)
 • Krzyżówka (52)
 • ATESTO.PL prezentuje (53)
 • Przyjaciel radzi i odpowiada (54)