Przyjaciel przy pracy 2014/11

 • Artykuł promocyjny
  • Meritum BHP - niezbędnik każdego specjalisty ds. BHP (2)
   Rozmowa z Magdaleną Stojek-Siwińską wydawcą serii Meritum Wolter Kluwer
 • Komentarz PRZYJACIELA
  • Ruszyć głową (3)
 • Wywiad
  • Samorząd zawodowy umocniłby służbę bhp (5)
   Wywiad z Markiem Nościuszem, prezesem Zarządu Głównego Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Pracowników Służby BHP
 • Prawo
  • Bezpieczeństwo i higiena pracy podczas wydobywania kopalin otworami wiertniczymi (cz. 2) (8)
   W części pierwszej artykułu omawiającego rozporządzenie ministra gospodarki z 25 kwietnia 2014 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu zakładów górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz.U. z 2014 r., poz. 812) przedstawione zostały informacje nt. dokumentu bezpieczeństwa i obowiązków kierownika odpowiedzialnego za ruch. W części drugiej m.in.: Miejsca pracy i teren otworowego zakładu górniczego; Substancje szkodliwe dla zdrowia i życia ludzkiego; Prace szczególnie niebezpieczne; Zezwolenie na wykonywanie prac niebezpiecznych; Przeszkolenie w zakresie udzielania pierwszej pomocy; Sytuacje zagrożenia toksycznego; Bezpieczeństwo prac spawalniczych
 • BHP w praktyce
  • Dobór środków ochrony indywidualnej - zagadnienie znane, ale czy do końca? (cz. 3) (10)
   Środki ochrony dróg oddechowych chronią przed takimi zagrożeniami, jak: pyły, włókna, dymy, mgła, gazy, pary, szkodliwe bakterie i wirusy, grzyby, pierwotniaki i zwierzęta bezkręgowe, wysoka i niska temperatura.
  • Poprawa komfortu pracy (18)
 • Ryzyko Zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla prac na stanowisku magazynowo-produkcyjnym w zakładach mięsnych metodą Risk Score (14)
 • Zarządzanie Bezpieczeństwem
  • Zarządzanie bezpieczeństwem procesowym (cz. 1) (22)
 • Na Sali Sądowej
  • Nietrzeźwy: zdolny do pracy? (24)
 • Wypadki
  • Nieprawidłowy sposób naprawy koparki (26)
  • To była niebezpieczna praca (28)
 • Aktualności
  • Relacje i zapowiedzi (29)
 • PRZYJACIEL radzi i odpowiada (34)