Przyjaciel przy pracy 2013/07-08

 • Komentarz PRZYJACIELA
  • Barometr (3)
 • Trybuna Czytelników
  • Wydłużenie okresu rozliczeniowego (5)
 • Wywiad
  • System do naprawy (6)
   Wywiad ze Zbigniewem Janowskim, przewodniczącym Związku Zawodowego "Budowlani"
 • Z Kart Historii
  • Trudne początki tworzenia ogólnopolskiej organizacji zrzeszającej pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy (8)
 • Zagrożenia
  • Zagrożenie w transporcie wewnątrzzakładowym - transport mechaniczny (11)
  • Nanomateriały, nanocząstki - nowy czynnik ryzyka w pracy (cz. 2) (30)
  • Pilotażowe kontrole PIP dotyczące nanomateriałów (31)
 • Aktualności
  • Salonik bezpieczeństwa (14)
  • Relacje i zapowiedzi (32)
 • Ryzyko Zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla czynności wykonywanych przez rehabilitanta medycznego (15)
 • BHP w Praktyce
  • Reagują i ratują (18)
  • Operatorski System Bezpieczeństwa HSE (21)
   Analiza bezpieczeństwa pracy - JSA; Program poprawy świadomości - audyty behawioralne; System LOTO
 • Na Sali Sądowej
  • Polecenie udostępnienia informacji, których nie wymaga ustawa (24)
 • Wypadki
  • Upadek z dachu (26)
  • Upadek podczas transportu belki (27)
 • PRZYJACIEL radzi i odpowiada (34)
  Wypowiedzenie umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników; Zasady udzielania świadczenia urlopowego w pierwszym roku pracy; Obowiązek prowadzenia ewidencji czasu pracy zatrudnionych w spółkach