Przyjaciel przy pracy 2012/11

 • Komentarz przyjaciela
  • Uogólniać czy nie? (3)
 • Wywiad
  • Realizujemy wspólną wizję efektu końcowego (6)
   wywiad z prof. Józefem Dubińskim, naczelnym dyrektorem Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach 
 • Ryzyko zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego - metodyka (cz. 6) (9)
   Przykład metody ilościowej; Działania wynikające z oceny ryzyka 
  • Wypadek energetyczny na stanowisku kontrolera poboru energii-inkasenta (16)
 • Zagrożenia
  • Postęp z odchyleniami (11)
   Statystyka wypadków jest niestabilna, z okresami wzrostu liczby poszkodowanych, natomiast przeciwne zjawisko występuje w dziedzinie zagrożeń czynnikami szkodliwymi na stanowiskach pracy w zakładach. Przeprowadzane corocznie przez GUS badanie (kwestionariusz Z-10) wskazuje stale malejącą zbiorowość, na którą oddziałują zagrożenia w środowisku pracy, uciążliwość pracy oraz maszyny szczególnie niebezpieczne. 
  • Zagrożenia dla zdrowia wynikające z pracy w środowisku zimnym (cz. 1) (28)
   Właściwe środowisko termiczne w miejscu pracy jest ważnym czynnikiem wpływającym na zdrowie pracownika, jego samopoczucie oraz wydajność pracy. Zwykle pracownik tak długo nie uświadamia sobie jego wpływu, dopóki zapewnia mu ono komfort cieplny. 
 • Ewakuacja obiektu
  • Ewakuacja i ratowanie mienia ruchomego (12)
   W wielu obiektach objętych lub zagrożonych pożarem znajduje się mienie olbrzymiej wartości w postaci surowców bądź wyrobów gotowych, aparatura technologiczna, maszyny i urządzenia, dzieła sztuki, rzeczy o bezcennej wartości kulturowej. Mienie to musi być ochronione przed zniszczeniem. 
 • BHP w praktyce
  • Dopasowanie środków ochrony indywidualnej do pracowników (14)
   Wśród wielu ważnych obowiązków pracodawcy są także te dotyczące bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy. 
  • Kształtują dobre nawyki (18)
   Produkcję rur stalowych ze szwem rozpoczęto już ponad 100 lat temu. os tamtej pory, w miarę upływu lat, ustawicznie udoskonalano metody produkcji, co umożliwiało wytwarzanie rur o różnych asortymentach w zależności od przeznaczenia. Wiele z zakładów tej branży ma bardzo długie tradycje. Podobnie jest z firmą Severstallat Silesia w Sosnowcu, która powstała na bazie zakładu utworzonego już w 1881 roku. 
  • 7 mitów o bhp (cz. 1) (22)
   Mit nr 1: Za poziom bhp w firmie odpowiadają służby bhp; Mit nr 2: Za wypadki odpowiada człowiek, a nie system; Mit nr 3: Badanie przyczyn wypadków ujawnia przyczyny podstawowe i systemowe; Mit nr 4: Pracownik woli powiedzieć pełną prawdę o przyczynach i okolicznościach wypadku niż otrzymać świadczenia za wypadek przy pracy. 
 • Na sali sądowej
  • Zasada proporcjonalności (24)
   "Jeżeli wnioskodawca nie spełnia wymogów do przyznania prawa do emerytury w oparciu o przebyty w Polsce okres ubezpieczenia, ale legitymuje się okresem ubezpieczenia na terenie państw Wspólnoty, pozwalającym na przyznanie prawa do tego świadczenia (przy uwzględnieniu całego okresu ubezpieczenia), to przyznane świadczenie w Polsce oblicza się według zasady proporcjonalności". 
 • Wypadki
  • Wejście do silosu przy uruchomionym transporcie mechanicznym (26)
 • Aktualności
  • Relacje (29)
  • Zapowiedzi (32)
 • Przyjaciel radzi i odpowiada (34)
  Przeciwwskazania do wykonywanej pracy; Wynagrodzenie pracownika tymczasowego a wypowiedzenie; Któremu regulaminowi wynagradzania podlega pracownik tymczasowy; Zwolnienie lekarskie pracownika a wymiar urlopu