Przyjaciel przy pracy 2012/07-08

 • Komentarz Przyjaciela
  • W niewakacyjnym nastroju (3)
 • Wywiad
  • Zatrudnienie przyjazne rodzinie - to się opłaca (6)
   Wywiad z prof. nadzw. Bożeną Balcerzak-Paradowską z Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych w Warszawie 
 • Zagrożenia
  • Narażenie pracowników na czynniki biologiczne na różnych stanowiskach pracy (cz. 2) (10)
   Przykłady działania czynników biologicznych 
 • Ewakuacja obiektu
  • Obowiązki personelu obiektu (11)
 • Ryzyko zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego - metodyka (cz. 3) (13)
  • Ocena ryzyka zawodowego dla instruktora jazdy konnej wg PN-N-18002:2011 w skali pięciostopniowej (15)
 • BHP w praktyce
  • Wszyscy są odpowiedzialni za bezpieczeństwo (18)
 • Prawo
  • Szkodliwe ułatwienia urlopowe (22)
   Jednym z ważniejszych obowiązków pracodawcy jest udzielanie zatrudnionym pracownikom urlopów wypoczynkowych. Zgodnie z art. 161 kodeksu pracy urlop powinien być udzielony w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył do niego prawo, jednak ostateczny termin wykorzystania urlopu może ulec wydłużeniu. O ile do końca 2011 r. obowiązywała zasada, że przysługujący pracownikowi za rok kalendarzowy urlop wypoczynkowy powinien być wykorzystany najpóźniej do końca pierwszego kwartału roku następnego, to od 1 stycznia 2012 r. termin ten został wydłużony o pół roku tj. do końca września (art. 168 kp). 
 • Na sali sądowej
  • Powstrzymanie się od wykonywania pracy (24)
   W razie, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia lub życia pracownika (...) pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, zawiadamiając o tym bezzwłocznie przełożonego - brzmi przepis art. 210 par. 1 kodeksu pracy. 
 • Wypadki
  • Brawurowa jazda wózkiem widłowym (26)
  • Nie należy czyścić maszyny w ruchu (28)
 • Aktualności
  • Relacje (30)
  • Zapowiedzi (32)
 • Przyjaciel radzi i odpowiada (34)
  Zwrot kosztów na dokształcanie pracownika; Odwołanie oświadczenia woli; Dodatek za pracę w nocy; Zwrot nienależnie otrzymanego wynagrodzenia