Przyjaciel przy pracy 2011/10

 • Komentarz przyjaciela
  • Szumu sporo - efektów niewiele (3)
 • Wywiad
  • Żeby każdy robił to, co do niego należy (6)
 • Czynniki szkodliwe
  • Zakłócana tendencja (9)
  • Fale radiowe rakotwórcze? (28)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Nowelizacja normy PN-N-18002 (cz. 2) (12)
 • Ryzyko zawodowe
  • Biomasa  - zagrożenia i ocena ryzyka zawodowego (cz. 2) (15)
 • BHP w praktyce
  • Bezpiecznie chłodzony browar (18)
  • Decyzje inspektorów pracy - zapobieganie wypadkom (26)
 • Aktualności (21)
 • Zagrożenia
  • Groźne wirusy (22)
 • Na sali sądowej
  • Umowa nie jest dowodem (24)
 • Przyjaciel radzi i odpowiada (32)