Przyjaciel przy pracy 2011/01

 • Komentarz przyjaciela
  • Dużo prewencji, ale i sankcje (3)
 • Wywiad
  • Konkretny wymiar bezpieczeństwa (6)
 • BHP w praktyce
  • Śladem raportu z Łodzi (cz. 1) (9)
  • Kluczem do sukcesu - osobiste zaangażowanie (18)
 • Prawo
  • Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy (cz. 2) (11)
 • Ryzyko zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla lakiernika samochodowego (14)
 • Czynniki szkodliwe
  • Higiena i rehabilitacja zaburzeń głosu u nauczycieli (20)
 • Aktualności
  • Krok naprzód (23)
  • Relacje i wydarzenia (29)
 • Nowości BHP (24)
 • Na sali sądowej
  • Ważne, kto zleca wykonanie czynności (24)
 • Wypadki
  • Niebezpieczna "technika" spawania (26)
  • Roszczenie było uzasadnione (28)
 • Przyjaciel radzi i odpowiada (32)