Przyjaciel przy pracy 2010/12

 • Komentarz przyjaciela
  • Nieobojętne sygnały (3)
 • Wywiad
  • Społeczna inspekcja? Tak, ale inaczej (6)
 • Aktualności
  • Zmotywować do podnoszenia standardów (23)
  • Dwa bieguny budownictwa (30)
  • Moja firma jest najlepsza (31)
 • Prawo
  • Rozwiązywanie sporów z zakresu prawa pracy (cz. 1) (11)
 • Czynniki szkodliwe
  • Choroby narządu głosu u nauczycieli (13)
  • Możliwości psychofizyczne kierowców autobusów miejskich a występowanie dolegliwości mięśniowo-szkieletowych (20)
 • Ryzyko zawodowe
  • Bezpieczeństwo strażaków PSP a ryzyko zawodowe w czasie działań ratowniczych (cz. 2) (15)
 • BHP w praktyce
  • Uwrażliwianie na ryzyka sposobem na zapobieganie wypadkom (18)
 • Na sali sądowej
  • Problemy "dwuzawodowców" (24)
 • Wypadki
  • Nieprawidłowa obsługa, brak osłony (26)
  • Niebezpieczeństwo stało się realne (28)
 • Biblioteka (29)
 • Przyjaciel radzi i odpowiada (32)