Przyjaciel przy pracy 2010/09

 • Komentarz przyjaciela
  • Duży problem małych zakładów (3)
 • Wywiad
  • W czyich rękach zdrowie pracowników (6)
 • Aktualności
  • Kogo nie motywuje składka na ubezpieczenie wypadkowe (10)
  • Wdrażają kulturę bezpieczeństwa (22)
 • Prawo
  • Obowiązki dotyczące dostarczania i stosowania odzieży i obuwia roboczego oraz środków ochrony indywidualnej (cz. 2) (12)
 • Ryzyko zawodowe
  • Ocena ryzyka zawodowego dla pracownika ochrony osób i mienia (14)
 • BHP w praktyce
  • Zaangażowanie i zapobieganie (18)
 • Zarządzanie bezpieczeństwem
  • Zdarzenia potencjalnie wypadkowe (cz. 2) (20)
 • Na sali sądowej
  • Na korzyść ubezpieczonego (24)
 • Wypadki
  • Niebezpieczne "odkurzanie" obrabiarki do drewna (26)
  • Protokoły powypadkowe (29)
 • Przyjaciel radzi i odpowiada (32)
 • Nowości BHP (34)
 • Biblioteka (34)