Praca Socjalna 2018/01

 

 • W służbie praw dziecka – Dziedzictwo Ireny Sendlerowej (7)
 • Uchwała Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 8 czerwca 2017 r. w sprawie ustanowienia roku 2018 Rokiem Ireny Sendlerowej (7)
 • Konwencja o Prawach Dziecka (9)
 • Marek Michalak, „… najważniejsze w świecie i w życiu jest Dobro” (23)
 • Pomoc, opieka i ratownictwo dzieci w Polsce w latach wojny i okupacji (1939-1945). Szkic zagadnienia (27)
  W artykule została podjęta próba naszkicowania obrazu pomocy, opieki i ratowania dzieci w Polsce w czasie wojny i okupacji lat 1939-1945. Cel ten skupia się na takich czterech głównych obszarach tematycznych, jak: indywidualna trauma, straty ludnościowe Polski, sytuacja zagrożenia, solidarność społeczna i akcje pomocy dzieciom. Zostały ukazane główne obszary wojennych zagrożeń i zbrodni na dzieciach, a także zakres i formy pomocy dzieciom, w tym pomocy instytucjonalnej oraz osobowej. Obok celów informacyjno-porządkowych i interpretacyjnych, tekst ten sygnalizuje potrzebę pedagogiczno-historycznych badań nad historią dzieciństwa, widzianą przez pryzmat II wojny światowej i okupacji lat 1939-1945.
 • Irena Sendlerowa – etos służby społecznej (43)
  Irena Sendlerowa sytuuje się w gronie najwybitniejszych postaci polskiej pracy społecznej. Na to miano zasłużyła, ratując dzieci żydowskie z warszawskiego getta. To niewątpliwie heroiczne działanie w sytuacji skrajnej jest odbiciem formacji społecznej i zawodowej, którą Sendlerowa zdobyła w gronie wychowanków Studium Pracy Społeczno-Oświatowej Wolnej Wszechnicy Polskiej. Była to unikalna edukacja i praktyka społeczno-zawodowa łącząca kompetencje zawodowe z postawą społeczną – profesjonalizm z etosem służby społecznej.
 • Psychologia nadziei w działalności społecznej Ireny Sendlerowej (1910-2008) (57)
  Nadzieja to istotny składnik życia człowieka. Trudno budować codzienność bez nadziei na lepsze jutro. Niniejszy artykuł prezentujący psychologię nadziei w działalności społecznej Ireny Sendlerowej, która razem z innymi w czasie drugiej wojny światowej uratowała ok. 2500 dzieci żydowskich składa się ze wstępu, dwóch punktów, w których zostały omówione podstawowe zagadnienia.
 • Międzynarodowa Federacja Pracowników Socjalnych w hołdzie Irenie Sendlerowej (67)
  Wprowadzeniem do tematu jest krótko przedstawiony zarys historii powstania Federacji, jej starania o stworzenie światowej definicji i zasad etyki pracy socjalnej oraz dążenia do stworzenia światowych ram tej pracy w obronie praw dziecka.
 • Dziedzictwo Ireny Sendlerowej we współczesnych dobrych praktykach w służbie praw dziecka (81)
 • Irena Sendlerowa wobec powojennych problemów opieki społecznej
 • Bijemy na alarm (89)
 • O propagandę opieki społecznej (99)
 • Ludzie z pokolenia Ireny Sendlerowej

Praca Socjalna - cały wykaz