Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2015/01


 • Aktualności (6)
  Konferencja "Bezpieczeństwo i ergonomia pracy na wysokości" - 12 marca 2015 r. w Katowicach; Pracujemy krócej niż Europejczycy; Imigranci wybierają Polskę; X Międzynarodowe Zimowe Mistrzostwa w Ratownictwie Medycznym; Zmiany w Kodeksie pracy w roku 2015; Wolontariusze Carlsberg Polska aktywizują lokalne społeczności; Konferencja "Bezpieczeństwo Pracy - Środowisko - Zarządzanie" 21-22 maja 2015 r. Orle Gniazdo, Szczyrk; Koalicja Bezpieczni w Pracy i CIOP-PIB podpisały porozumienie o współpracy; Niezależna jednostka notyfikowana chce zawojować rynek certyfikacji; Konferencja "Zarządzanie chemikaliami" 14-15 maja 2015 r. Łódź; Coraz więcej Polaków chce wracać do kraju
 • Opieka profilaktyczna nad pracownikiem w kontekście nadużywania substancji psychoaktywnych (12)
  Problem skutków zdrowotnych i ekonomicznych nadużywania substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu staje się coraz większy, również wśród osób pracujących. Ocenia się, że osoby nadużywające substancji psychoaktywnych dwa razy częściej przebywają na długotrwałych zwolnieniach, trzy razy częściej spóźniają się do pracy, dwa razy częściej korzystają ze świadczeń medycznych i są o około 30 proc. mniej produktywne.
 • Etyczny nie znaczy podatny na manipulacje (18)
  Rozmowa z Elżbietą Bożejewicz - prezes OSPSBHP w Olsztynie.
 • Ocena warunków cieplnych środowiska pracy (23)
  Mikroklimat umiarkowany; Mikroklimat zimny; Mikroklimat gorący; Wartości normatywne
 • Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia przedsięwzięć budowlanych (cz. 1) (29)
  Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia pracowników budowlanych
 • Zagrożenia zdrowotne w środowisku pracy manikiurzystek i pedikiurzystek (34)
  Narażenie zawodowe manikurzystek i pedikurzystek - czynniki chemiczne; czynniki abiologiczne; Choroby związane z pracą u manikurzystek i pedikiurzystek
 • Praca w warunkach szczególnie uciążliwych lub szczególnie szkodliwych dla zdrowia a czas pracy (37)
  Przesłanki skrócenia; Formy skrócenia; Systemy czasu pracy; Obowiązek czy uprawnienie? Praca nadliczbowa; Wykaz; Ponowna zmiana
 • Nowy styl w biurze - Gadżety w biurze (41)
 • Mediacje w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (cz. 1) (44)
  W ramach codziennego funkcjonowania zakładu pracy dochodzi do sporów, których powodem są sprawy związane z bezpieczeństwem i higieną pracy. Przykładowo - pracodawca nie zapewnia swoim pracownikom wymaganych środków ochrony indywidualnej (np. rękawic ochronnych) lub są one złej jakości (np. z uwagi na mało odporny materiał zwiększają ryzyko skaleczenia). W tej i innej sytuacji spornej zarówno pracodawcy, jak i pracownicy powinni pomyśleć o mediacji.