Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2014/12


  • Aktualności (6)
   Dzień BHP w Elblągu; Depresja a wydajność pracy; Toż 20; Wypadki w pracy; "Solidarność" o umowach o pracę; Pracodawcy o umowach o pracę; 2015 r. pod lupą inspektorów PIP; Bezrobocie wśród niepełnosprawnych; Nie "słodzimy" przełożonym
 • Temat miesiąca
  • Bezpieczeństwo Pracy w Polsce 2014 - Raport z badania opinii (8) Metodologia badania; Poziom bezpieczeństwa w miejscu pracy; Poziom bezpieczeństwa vs. wynagrodzenie; Potencjalnie niebezpieczne branże; Naruszenia przepisów  wypadki w miejscu pracy; Szkolenia bhp; Bezpieczeństwo a wielkość zakładu pracy i branża; Bezpieczeństwo w miejscu pracy - potencjalne ryzyko w miejscu pracy (wykres); Najpoważniejsze zagrożenia związane z pracą; Poczucie bezpieczeństwa w miejscu pracy; Najbardziej niebezpieczne branże; Wynagrodzenie vs. poziom bezpieczeństwa; Naruszenia przepisów i wypadki w miejscu pracy; Dostępność szkoleń bhp
  • Przegląd liderów środków ochrony indywidualnej (19)
 • Prawo i Zdrowie
  • Procedury stosowane wobec osób podejrzanych o chorobę zakaźną (24)
   Choroby zakaźne; Zgłoszenia podejrzenia lub rozpoznania choroby zakaźnej; Hospitalizacja; Kwarantanna, nadzór epidemiologiczny; Przymus bezpośredni
 • Ergonomia
  • Nowy styl w biurze. Ergonomia pracy przy komputerze (30)
 • BHP
  • Zagrożenia pyłami w budowlanym środowisku pracy (34)