Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2014/11


  • Aktualności (6)
   Zmiana umów na czas określony; Wykorzystywani Polscy; Bezrobotni w Unii; Rozmawiamy z szefem o podwyżce; Mundurowi przestali chorować; Polacy na umowach cywilnoprawnych
 • Temat miesiąca
  • Ochrona personelu medycznego przed zakażeniami w podmiotach leczniczych (8)
   Pojęcie i rodzaje zakażeń; Przyczyny zakażeń; Instrumenty prawne ochrony przed zakażeniami
 • BHP
  • Narażenie pracowników na szkodliwe działanie czynników chemicznych i pyłowych - nowe wymagania (17)
   Pracownik w środowisku pracy narażony jest na szeroki wachlarz czynników szkodliwych dla zdrowia, do których zaliczane są m.in. czynniki pyłowe i substancje chemiczne. W celu ich właściwej identyfikacji konieczna jest wnikliwa analiza procesów zachodzących w środowisku pracy, stosowanych surowców, niezbędna do przeprowadzenia właściwej oceny narażenia pracowników.
  • Środki ochrony indywidualnej pracowników budowy (22)
   Pracodawca jest zobowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie środki ochrony indywidualnej zabezpieczające przed działaniem niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia czynników występujących w środowisku pracy.
 • Medycyna Pracy
  • Astma wywołana przez związki chemiczne (28)
   Diizocyjaniany; Środki odkażające; Metale; Bezwodniki kwasowe; Nadsiarczany i parafenylodiamina
 • Praca i Zdrowie
  • Praca. Zdrowie. Ekonomia. Perspektywa 2009-2013 (31)
 • Ergonomia
  • Nowy styl w biurze (35)
 • Dobre Praktyki
  • 25 Najlepszych Międzynarodowych Miejsc  Pracy na świecie (39)
  • Giftwork, czyli co sprawia, że pracownik chce dać z siebie wszystko co najlepsze (40)