Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2014/09


  • Aktualności (6)
   Nielegalni pracownicy w Polsce; Polacy na umowach; Mało kobiet w zarządach; Komunikacja i etyka a bezpieczeństwo pracy; Przepracowany Polak; Nie odpoczywamy na urlopie; Łamane prawa pracowników; Przyszłe mamy na zwolnieniach; Bezpieczeństwo w szkołach
 • Temat miesiąca
  • Klimat BIOZ budowy cz. II. Determinanty klimatu BIOZ na budowie w świetle badań Projektu Bałtyckiego - Baltic Sea Trade Union Network on Health and Safety (8)
   Artykuł jest kontynuacją cyklu artykułów FORUM BEZPIECZEŃSTWA PRACY. Cykl ten jest poświęcony aspektom ludzkim, które mają decydujące znaczenie w kształtowaniu i utrzymaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. Zainteresowanie problematyką wynika z coraz większego znaczenia kultury w utrzymaniu bezpieczeństwa pracy.
 • BHP
  • Ochrona stóp w miejscu pracy (14)
   Jak możemy zapobiegać urazom i schorzeniom stóp? Kontrola obszarów szczególnego ryzyka; Organizacja pracy i ergonomia; Dobór obuwia
 • Prawo Pracy
  • Przerwy w pracy (18)
   Przerwa "na posiłek"; Przerwa dla pracowników młodocianych; Przerwa "lunchowa"; Przerwa na karmienie; Przerywany czas pracy; Praca w szczególnych warunkach; Przerwa dla pracowników niepełnosprawnych; Przerwa "monitorowa"
 • Ergonomia
  • Ergonomia w służbie zdrowia (22)
   Praca pielęgniarek, oprócz narażenia na różnorodne czynniki fizyczne, chemiczne i biologiczne wymaga wykonywania czynności w znacznym stopniu obciążających układ ruchu. Przeciążenia tego układu wynikają najczęściej z konieczności podniesienia, podtrzymywania, przeniesienia określonego obiektu - pacjenta, materiału lub narzędzia, a także długotrwałego utrzymywania statycznych pozycji ciała. W efekcie na układ ruchu pielęgniarek działają zarówno znaczne przeciążenia mogące spowodować urazy, jak i kumulujące się mikrouszkodzenia układu ruchu.
 • Medycyna Pracy
  • Profilaktyka chorób alergicznych układu oddechowego o etiologii zawodowej (24)
   Choroby alergiczne, które mogą być uznane za choroby zawodowe; Obowiązujące przepisy prawne; Badania profilaktyczne; Grupy ryzyka alergii zawodowej; Profilaktyka alergii zawodowej; Tworzenie programów profilaktycznych; Kolejna edycja projektu "W drodze do pracy"
  • XXIX edycja akcji Żółty Tydzień. Zadbaj o zdrowie (28)
   Wirus HBV - drugi, najważniejszy po tytoniu czynnik rakotwórczy; W jaki sposób dochodzi do zakażenia; Skuteczne profilaktyka; Skorzystaj z akcji Żółty Tydzień
 • Psychologia Pracy
  • Trener, coach, mentor, czyli komu powierzyć wspieranie rozwoju pracowników (30)
   Trener biznesu jako źródło wsparcia w przekazywaniu wiedzy i kształtowaniu umiejętności; Prowadzenie przez zadawanie pytań jako idea coachingu; Mentor - mistrz, który dzieli się wiedzą
 • Dobre Praktyki
  • Aktywizacja zawodowa 50+. Jak założyć własną firmę po 50? (33)
   Wybór rodzaju działalności; Dobry biznesplan; Źródła finansowania; Rejestracja działalności gospodarczej
 • Praca i Zdrowie
  • Firma bez dymu (34)
   Nikotynizm w miejscu pracy to ogromny i wciąż bardzo powszechny problem, wpływający na ogólną kondycję firmy. Palenie zabiera bowiem pracownikowi średnio 40 min. z ośmiogodzinnego dnia pracy. W ciągu roku oznacza to ok. 20 dni roboczych "puszczonych z dymem". zatrudnienie jednego palacza to zatem dodatkowy koszt dla pracodawcy, sięgający kilku tysięcy złotych rocznie. Koszty te związane są z absencją w pracy, nakładami na opiekę medyczną oraz spadkiem wydajności (palący gorzej się koncentrują, są bardziej nerwowi, mniej zdyscyplinowani).