Praca i Zdrowie - polskie forum ochrony pracy 2014/08


  • Aktualności (8)
   Zmiany w umowach na czas określony; Prace nie dla kobiet; Łatwiejszy dostęp do kolejnych zawodów; Naturalne światło sprzyja zdrowiu; Praca na Bliskim Wschodzie; Gdzie najlepsza kultura pracy; Trudności w znalezieniu pracy; Pracujemy dłużej; "W drodze do pracy"; Pracodawco! Nie daj się puścić z dymem
 • Temat miesiąca
  • Zagrożenia zdrowotne związane z zawodową ekspozycją na cytostatyki. Jak się przed nimi ustrzec (8)
   Opieka nad pacjentem otrzymującym cytostatyki; Drogi ekspozycji; Skutki zdrowotne; Czynniki zwiększające narażenie na leki cytostatyczne; Indywidualny zestaw ochron osobistych; Przygotowanie i podawanie leków; Postępowanie w przypadku rozlania się cytostatyków lub krwi/wydalin/wydzielin pacjentów otrzymujących te leki; Badania profilaktyczne osób narażonych na cytostatyki
 • BHP
  • Rękawice ochronne - przypomnienie podstawowych informacji ułatwiających dobór (17)
   Niniejszy artykuł stanowi przypomnienie podstawowych informacji z zakresu doboru rękawic ochronnych, tj. podstawowych grup rękawic dostępnych na rynku środków ochrony indywidualnej z uwzględnieniem ich przeznaczenia, a tym samym właściwości ochronnych, norm stosowanych do oceny ich zgodności z podstawowymi wymaganiami dyrektywy 89/686/EWG oraz materiałów stosowanych w ich konstrukcji.
  • Klimat BIOZ budowy - część I (22)
   Artykuł jest kontynuacją cyklu artykułów FORUM BEZPIECZEŃSTWA PRACY. Cykl ten jest poświęcony aspektom ludzkim, które mają decydujące znaczenie w kształtowaniu i utrzymaniu wymaganego poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w budownictwie. Zainteresowanie problematyką wynika z coraz większego znaczenia kultury w utrzymaniu bezpieczeństwa pracy.
  • Podnośnikowe wózki jezdniowe w magazynie. Wstęp do praktycznego zarządzania bezpieczeństwem (32)
   Śmiercionośne machiny; Zarządzaj bezpieczeństwem; Krótki przegląd dobrych praktyk; Jest na to wózek... Selekcja i szkolenie kadry; 7 minut dla bezpieczeństwa
 • Prawo Pracy
  • Wpływ zmian do dyrektywy 89/686/EWG na działalność gospodarczą producentów i dystrybutorów środków ochrony indywidualnej (28)
   Harmonogram wdrażania znowelizowanych wymagań prawnych; Zakres zmian wprowadzonych przez znowelizowane przepisy - Zmiana zakresu wyrobów objętych wymaganiami rozporządzenia; Zmiana kategorii środków ochrony indywidualnej; Zmiana procedur oceny zgodności wyrobów; Okres ważności certyfikatów oceny typu WE; Zmiana wymagań dotyczących dokumentacji dostarczanej przez producenta; Dostosowanie rozporządzenia do nowych ram legislacyjnych. Wpływ zmian legislacyjnych na działalność gospodarczą producentów i dystrybutorów tych wyrobów
 • Dobre Praktyki
  • Niedobór talentów (36)
 • Prawo i Zdrowie
  • Prawo pracownika do ambulatoryjnej opieki zdrowotnej (38)
   Wybór świadczeniodawcy POZ; Świadczeniodawcy POZ i ich zadania; Ambulatoryjna opieka specjalistyczna