Praca i Zabezpieczenie Społeczne 2018/05

 • Prawo wyboru podstawy zatrudnienia w kontekście zasady swobody prowadzenia działalności gospodarczej
 • Homo iuridicus prawa pracy
 • Studia i opracowania
  • Prawo do zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami według regulacji MOP i ONZ
 • Wykładnia i praktyka
  • Kontrakty menedżerskie w wąskim oraz szerokim znaczeniu
  • Umowa mająca za przedmiot sprzątanie – umowa o dzieło czy umowa o świadczenie usług?
  • Ograniczenie handlu w niedziele, święta i niektóre inne dni w sektorze turystycznym
 • Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej
  • Religia jako podstawowy, zgodny z prawem i uzasadniony wymóg zawodowy uwzględniający etykę organizacji
 • Z orzecznictwa Sądu Najwyższego
  • Prawo do emerytury a prawo do określonej wysokości emerytury
 • Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy
  • Choroba w trakcie urlopu
 • Nowe przepisy
 • Wskaźniki i składki ZUS