Monitor Prawniczy 2019/16

 • Aktualności
  • Niedopuszczalność wniosku o wyłączenie sędziego niewyznaczonego do rozpoznania sprawy
  • Opodatkowanie odsetek od kwoty odszkodowania lub zadośćuczynienia
  • Rozporządzenie spadkiem z pominięciem nasciturusa
  • Ustalenie wartości majątku wspólnego bez uwzględnienia hipoteki zabezpieczającej kredyt
  • Radca prawny nie może stosować 50% kosztów do sporządzanych opinii prawnych
  • Europejski nakaz aresztowania
  • Odszkodowanie dla pasażerów
  • Ocena jakości powietrza
 • Artykuły
  • Zaliczka dywidendowa w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością – część II. Źródła finansowania zaliczki i obligatoryjne zmniejszenia kwoty do wypłaty
  • Przeciwdziałanie nadużyciom prawa procesowego w znowelizowanym Kodeksie postępowania cywilnego. Część II – Powództwo oczywiście bezzasadne
  • O potrzebie nowej regulacji prawnej statusu prawnego małżonka wspólnika
  • Zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne na czas trwania postępowania w świetle systemu środków zapobiegawczych
  • Wynagrodzenie za roboty dodatkowe w umowie o roboty budowlane

Monitor Prawniczy - cały wykaz