Monitor Prawniczy 2019/13

 • Aktualności
  • Pojęcie „umowy z udziałem konsumenta”
  • Jurysdykcja szczególna w sprawach dotyczących umowy
  • Emerytura wyższa nominalnie jest emeryturą korzystniejszą
  • Decyzja o zamknięciu zakładu handlowego
  • Podstawy skargi na kasatoryjny wyrok sądu odwoławczego
  • Kasatoryjne orzeczenie sądu odwoławczego w postępowaniu karnym
  • Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej
 • Artykuły
  • Odpowiedzialność za niezapewnienie bezpieczeństwa przebywającemu na terenie zakładu pracy dziecku pracownika
  • Egzekucja świadczeń alimentacyjnych na terenie państw Unii Europejskiej. Wzajemna współpraca między Republiką Federalną Niemiec a Rzeczpospolitą Polską
  • Najem instytucjonalny z dojściem do własności (część II)
  • O tzw. przestępstwach bilansowych (wybrane zagadnienia)
  • Spór o wypłatę dywidendy jako przyczynek do rozważań o instytucjach prawa procesowego oraz handlowego. Case study (część I)

Monitor Prawniczy - cały wykaz