Menedżer Produkcji 2021/65 (10)

 • Z praktyki kierownika produkcji
  • Świadome zarządzanie energią w hali produkcyjnej
   Coraz bardziej restrykcyjne przepisy prawa oraz rosnąca świadomość potrzeby lepszego zarządzania energią skłaniają przedsiębiorstwa do podejmowania kroków zwiększających efektywność energetyczną. Wszelkie działania tego typu nie tylko pozytywnie wpływają na środowisko naturalne, ale przekładają się też na niższe koszty operacyjne, a co za tym idzie – także na rentowność i konkurencyjność firmy.
  • Sens standaryzowania procesów w organizacji
   Chyba oczywiste jest, że procesy produkcyjne powinny funkcjonować sprawnie i bez zakłóceń. Skutecznym narzędziem sprawiającym, że właśnie tak będzie się działo, jest standaryzacja. Jak pokazują doświadczenia wielu przedsiębiorstw, standaryzacja jest z pozoru jasnym i zrozumiałym terminem, jednak samo jej wdrożenie wymaga cierpliwości i wytrwałości.
  • Przemysł 4.0: bez pracowników nie ma sukcesu AIOT
   Koncepcja Przemysłu 4.0 ma już 10 lat. W 2011 roku na targach w Hanowerze Bosch zaprezentował pionierską wizję fabryki, której założeniem jest, że to nie ludzie mają dostosować się do maszyn, lecz maszyny do ludzi. Tak narodził się Przemysł 4.0. W nowej fabryce technologia ma wspierać pracowników w ich zadaniach, przejmując najbardziej monotonne, powtarzalne czynności.
  • Przyspieszenie czy optymalizacja? Oto jest pytanie!
   Postawione w tytule pytanie niech będzie punktem wyjścia do rozważenia problemu, przed którym stanął lub stanie każdy menedżer służb utrzymania ruchu czy ktokolwiek inny odpowiadający za techniczną stronę procesu produkcji. W dowolnym – małym czy dużym – zakładzie.
  • Kompleksowe wdrożenie systemu LOTO
   W artykule opisano system LOTO (ang. lockout/tagout) jako skuteczne rozwiązanie problemu bezpieczeństwa maszyn będących w trakcie czynności konserwacyjnych lub naprawczych. Przedstawiono stosowane rozwiązania mające na celu zabezpieczenie przed niekontrolowanym uruchomieniem urządzeń bądź systemów, jak też metody oznaczeń ostrzegających przed potencjalnym zagrożeniem. Dodatkowo przedstawiono metodykę kompleksowego wdrożenia systemu w zakładzie produkcyjnym jako najskuteczniejszą metodę eliminacji zagrożenia dla personelu służb utrzymania ruchu i pracowników.
 • Sztuka motywowania
  • Rola przełożonych w procesie onboardingu
   Właśnie przyglądam się wprowadzaniu zmian w procesie onboardingu w dużym zakładzie przemysłowym. Trzymam kciuki za ten projekt, bo każda z osób, z którą rozmawiam: czy jest to kadra zarządzająca, czy też pracownicy działów personalnych, zwraca uwagę na to, jak w ostatnich latach zmieniła się rzeczywistość dotycząca zatrudniania pracowników. Brak kandydatów czy precyzyjniej odpowiednich – posiadających konkretne umiejętności – przyszłych pracowników powoduje, że firmy szukają pomysłu, by być jak najskuteczniejszym w szeroko pojętym procesie zatrudniania. Po to, by przyciągnąć odpowiednich ludzi do organizacji, a na dodatek, by Ci pracownicy chcieli w niej zostać jak najdłużej. Jednym z pomysłów, który ma to ułatwić, jest właśnie proces onboardingu.
 • Konflikty na hali
  • Urządzenia stosowane w strefach zagrożenia wybuchem z perspektywy użytkownika
   Stosowanie substancji palnych w procesach produkcyjnych wymaga od pracodawcy podjęcia decyzji czy nie skutkuje to możliwością powstania atmosfery wybuchowej.
  • 7 klasycznych i 2 współczesne marnotrawstwa w firmach produkcyjnych
   Straty czy inaczej marnotrawstwa można spotkać w każdej firmie bez względu na rodzaj prowadzonej działalności. Szczególnie dobrze widać je w firmach produkcyjnych. Również tam wyeliminowanie ich ma największe przełożenie na osiąganie celów i wyniki finansowe przedsiębiorstwa. W artykule przedstawię siedem podstawowych marnotrawstw opisanych jeszcze w XX wieku. Ponadto podpowiem, jakie techniki czy metody zastosować, aby zminimalizować straty. Dodatkowo wspomnę o dwóch bardziej współczesnych marnotrawstwach polegających na niewykorzystaniu potencjału zatrudnianych pracowników oraz gromadzonych danych.
 • Okiem eksperta
  • Mediacja jako sposób na rozwiązywanie konfliktów w miejscu pracy
   Konflikt, spór, to słowa niekojarzące się przyjemnie. przywodzą na myśl siłową konfrontację, dążenie „do postawienia na swoim”. Czy są sposoby na „pokojowe” rozwiązanie konfliktu? Czy z konfliktu obie jego strony mogą wyjść wygrane? Czy dobrze funkcjonująca komunikacja może zapobiegać konfliktom w organizacji?
 • Ja Szef
  • Kompetencje menedżera produkcji. Jak przygotować się do międzynarodowego spotkania
   Jako szef sprzedaży kilku renomowanych producentów z branży obróbki stali oraz spawalnictwa przez ostatnie 15 lat miałem codziennie do czynienia z dyrektorami produkcji, kierownikami utrzymania ruchu czy szefami działu logistyki. W każdym z ponad 20 krajów, w których pracowałem i po obu stronach barykady. Zarówno z tymi, którzy kupowali ode mnie, jak i tymi, którzy pracowali ze mną ramię w ramię. Jedna rzecz łączyła ich na pewno. To potrzeba komunikacji i chęć korzystania z najlepszych rozwiązań technologicznych z całego świata. By tego jednak dokonać, wcześniej musieli nabyć kompetencji językowych, które umożliwiły im sprawne poruszanie się w środowisku międzynarodowym. Jeśli zatem i Ty stoisz przed podobnymi wyzwaniami i czujesz, że warto w tym zakresie zrobić coś więcej, ten artykuł stanie się dla Ciebie źródłem inspiracji oraz cennej wiedzy.
  • Budowanie wizerunku firmy przez kierownika produkcji
   To, w jaki sposób organizacja postrzegana jest na zewnątrz, jest niezwykle ważne. W zależności od tego, jaki ma wizerunek, będzie jej łatwiej lub trudniej funkcjonować w społeczeństwie – sprzedawać produkty, otwierać nowe zakłady, zatrudniać pracowników. W dużych organizacjach za wizerunek firmy odpowiedzialna jest cała rzesza ludzi z zarządem, działem marketingu, PR, czy HR na czele. Czy w budowaniu wizerunku organizacji jest miejsce dla działu produkcji i jego kierownika?
 • Temat numeru
  • Indrustry 4.0. W co zainwestować w pierwszej kolejności?
   Czwarta rewolucja przemysłowa dotyka ogromu obszarów tematycznych w każdej firmie produkcyjnej, logistycznej czy zajmującej się wydobyciem, przemysłem, przetwórstwem. Zmienia de facto przedsiębiorstwa całościowo, modyfikując niejako ich cele, przesuwając granice możliwości, gruntownie niekiedy przebudowując sposób ich działania.

Menedżer Produkcji - cały wykaz