Menedżer Produkcji 2021/63 (06)

 • Jak być liderem, który wspiera i pozwala podejmować decyzje?
  Lider może podejmować wszystkie decyzje w swoim zespole. W ten sposób jednak traci szansę zarówno na rozwój osobistych umiejętności przywódczych, jak i na lepszą realizację działań związanych z takimi decyzjami. Chcąc, by zespół identyfikował się z postawionymi celami, lider powinien dopuścić do głosu inne osoby. Zmiana tradycyjnych ról wymaga odwagi, jednak długofalowo strategia ta przynosi dużo lepsze rezultaty, a sukces całego zespołu staje się sukcesem jego lidera.
 • Jak zapewnić bezpieczeństwo pracowników przy produkcji żywności?
  Istnieje teoria mówiąca o tym, że produkcja żywności, stanowiąca aż 10% światowego PKB, powinna być traktowana tak samo jak część najważniejszych krajowych gałęzi przemysłu i stawiana na równi m.in. z dostarczaniem energii, wody, opieką zdrowotną czy nadzorem finansowym. Zakłócenia, a tym samym niedobory na sklepowych półkach, stanowią bowiem realne zagrożenie mające poważne konsekwencje dla obywateli. Jak zatem podnieść poziom bezpieczeństwa w zakładach produkujących żywność i minimalizować ryzyko przestojów? Pomocne mogą okazać się technologie wizyjne.
 • Jak poprawić produktywność pracowników fizycznych na produkcji
  Chcę podzielić się z wami pomysłami dotyczącymi poprawy produktywności, które poznałam w mojej współpracy z firmami produkcyjnymi. Piszę o tym praktycznym charakterze, bo być może niektóre rozwiązania uznacie za bardziej znane z literatury zarządzania niż z codziennej pracy.
 • Nowy wymiar bezpieczeństwa: wpływ pandemii COVID-19 na funkcjonowanie fabryki Philip Morris Polska w Krakowie
  Początek 2020 roku był dla wszystkich zaskoczeniem – z dnia na dzień świat zaczął się zmieniać, a pojęcie bezpieczeństwa nabrało nowego wymiaru. Zarząd fabryki Philip Morris w Krakowie zdał sobie sprawę, że stoimy u wrót kryzysu i musimy działać szybko, aby przede wszystkim zapewnić bezpieczeństwo ludziom, ale i ciągłość biznesu. Przeanalizowaliśmy ryzyka, sprawdziliśmy Business Continuity plan na dostawy energii, materiałów czy inne krytyczne procesy, ale przede wszystkim skupiliśmy się na bezpieczeństwie ludzi.
 • Bezpieczna praca na produkcji w czasach pandemii i nie tylko
  Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników poprzez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, a w szczególności organizować pracę w sposób zapewniający takie warunki.
 • Starzejące się społeczeństwo
  Nieustannie starzejące się społeczeństwo razem ze zmieniającą się rzeczywistością rynku pracy (na czele ze zmianami technologicznymi) oznacza, że pracodawcy muszą obecnie bardziej niż wcześniej skupiać się na lepszym wykorzystaniu potencjału starszych pracowników. W przypadku Polski jest to wciąż znacząca rezerwa, która może zwiększyć dobrobyt społeczny i ekonomiczny. Pracodawcy powinni przeprowadzić ciągłe zmiany w modelach biznesowych, których efektem będzie lepsza integracja z rynkiem pracy osób w wieku 50+, większe inwestycje w aktywizację zawodową, efektywniejsze wykorzystywanie elastycznych form zatrudnienia oraz przede wszystkim zachęcanie do ciągłej nauki.
 • Employer Branding w czasie pandemii – na co zwrócić uwagę, planując działania
  Pandemia COVID-19 zawitała do Polski w marcu 2020 roku i wywróciła świat do góry nogami. Jedynie nieliczne śmiałe analizy ryzyka przewidziały podobny scenariusz. Nie oczekiwali go jednak z pewnością przedsiębiorcy. Dla większości branż miniony rok był wielkim wyzwaniem. Niektórym przyniósł zakończenie działalności firmy, bezrobocie. Innym – przestój, niepewność, strach i wątpliwości. Dwa lata próby ludzkich charakterów: 2020 i 2021, które testują wytrzymałość psychiczną, elastyczność i adaptację na wielu frontach.
 • Budowanie lojalności wśród pracowników produkcyjnych
  Człowiek to jeden z podstawowych i najważniejszych zasobów każdej organizacji, jednocześnie to jej najbardziej nieprzewidywalny element, który nie zawsze zachowuje się w sposób racjonalny. Dlatego niezwykle ważne jest, by przywiązywać go do organizacji w sposób długofalowy i dbać o jego lojalność na każdym etapie współpracy.
 • Krąg Taiichi Ohno. Dlaczego patrzeć, nie zawsze oznacza widzieć?
  Jedną z najpopularniejszych anegdot, ale i metod pracy związanych z Taiichim Ohno – twórcą Toyota Production System (TPS) – jest tzw. Krąg Ohno. To jedna z tych technik, które są genialne w swej prostocie. Powinna być również rozumiana dosłownie – krąg Ohno to faktycznie narysowany na posadzce kredą czy mazakiem okrąg, znajdujący się w okolicy interesującego nas w danym momencie procesu (produktu, gniazda, linii produkcyjnej itd.).
 • Budżetowanie produkcji
  Obok wielu istotnych czynników niezbędnych dla prawidłowego, nieustannie rozwijającego się przedsiębiorstwa, niezwykle istotne jest budowanie budżetu, który w jednym przypadku może być czynnikiem napędzającym rozwój organizacji, a w innym nawet przyczyną bankructwa.
 • Badanie satysfakcji ważnym elementem dialogu z pracownikami
  Pracownicy są dla Grupy VELUX kluczowym interesariuszem. Dbałość o ich zdrowie, bezpieczeństwo, rozwój oraz dobre samopoczucie to dla firmy priorytet. Cykliczne badanie satysfakcji pracowników produkcyjnych to ważny element dialogu firmy z pracownikami. Pomaga nie tylko zbadać nastrój w organizacji, lecz także wpływa na jej rozwój i sukces.
 • Społecznie odpowiedzialni – bez względu na warunki. Case study Grupy Raben
  Pandemia wszystkich nas wprowadziła w nową rzeczywistość, nie zawsze łatwą, ale na pewno inną. Przyszło nam się zmierzyć z nowymi wyzwaniami, które nas zaskoczyły. Przedłużająca się praca zdalna, niepewność na rynku pracy oraz utrudnione kontakty z klientami i pracownikami, to tylko niektóre z licznych trudnych sytuacji, którym musieliśmy podołać. W tej odmienionej rzeczywistości pomogły nam się odnaleźć wartości, którymi chcemy się kierować każdego dnia: wyzwania, przedsiębiorczość i partnerstwo. Dzięki nim, pomimo dystansu, udało nam się wciąż być blisko…

Menedżer Produkcji - cały wykaz