Menedżer Produkcji 2020/04 (56)

 • Z praktyki kierownika produkcji
  • Planowanie i realizacja dedykowanych programów rozwojowych
   Zmienność i niepewność to główne czynniki charakteryzujące współczesny biznes. Zachodzące w nim zmiany mają niejednokrotnie gwałtowny przebieg, a zapobieganie tak nagłym zwrotom stało się nadrzędnym celem wielu organizacji. Filary struktury organizacyjnej firmy, które w danym czasie powinny zostać wzmocnione, aby zapewnić stabilność oraz zminimalizować stopień niepewności, to indywidualna decyzja zarządzających organizacją.
  • Employer branding w firmach produkcyjnych – co wpływa na wizerunek pracodawcy?
   Zatrudnianie odpowiednich ludzi ma ogromny wpływ na kondycję firmy. Praca z osobami, które rozumieją i szanują cele przedsiębiorstwa, którym zależy też na ich osiągnięciu, mającymi przy tym konkretne, pożądane kompetencje, jest czymś, o co zabiega większość instytucji produkcyjnych. Niestety, przebicie się ze swoją ofertą na dzisiejszym rynku pracy nie jest łatwe. 
  • Onboarding nie taki straszny, jak go malują
   Onboarding – proces, który istnieje w każdej organizacji, a jednak nieustannie budzi wiele emocji. Dlaczego? Bo choć z pozoru nieskomplikowany, źle działający może spowodować w firmie znaczące szkody. Z drugiej strony zaś przemyślany i dobrze dopasowany do potrzeb nowych pracowników zapewnia wymierne korzyści przekładające się zarówno na poprawę employee experience, jak i bezpośrednie wsparcie celów biznesowych
  • Wiosna inna niż wszystkie
   Zagrożenia związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa stawiają przed nami wszystkimi nowe wyzwania. Dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i osób zatrudnionych. Dzisiaj na zagadnienia związane z prowadzeniem biznesu, relacjami pracownik–pracodawca, czy z obowiązkami z zakresu bhp musimy spojrzeć w inny sposób, a istniejące zasady dostosować do nowej sytuacji, w jakiej się znaleźliśmy.
 • Temat numeru
  • Kryzys przywództwa, przywództwo w kryzysie – o leadershipie w sytuacjach trudnych
   Kiedy rozpoczynałam pracę nad tekstem, który właśnie czytasz, drogi Czytelniku, koronawirus Sars-CoV-2 był jeszcze poza granicami Polski, a przynajmniej tak nam się wydawało… W chwili, gdy kończę ten materiał, liczba chorych rośnie w tempie wykładniczym, zamknięte są szkoły, a w odpowiedzi na decyzję premiera Mateusza Morawieckiego i wprowadzenie stanu zagrożenia epidemicznego firmy postanawiają o zamykaniu swoich oddziałów lub ograniczeniu działalności. Temat przywództwa w dobie kryzysu (i to prawdopodobnie światowego!) wydaje się zatem bardzo na czasie, ale kryzys w przywództwie można było zaobserwować już wcześniej i to także w skali daleko wychodzącej poza przedsiębiorstwa produkcyjne.
  • Zarządzanie wizualne jako sposób na optymalizację i poprawę jakości pracy
   Choć pozwolę sobie zaryzykować stwierdzenie, że nie wszyscy czytający ten artykuł znają język francuski, raczej niewielu turecki, a z pewnością mało kto arabski, to jednak jestem pewien, że każdy z nas doskonale zrozumiałby przekaz tych słów znajdujących się na rozsianych w różnych stronach świata charakterystycznych symbolach w konkretnym kolorze. Czerwony znak w postaci ośmiokąta, bo o nim mowa, może oznaczać tylko jedno – STOP! To właśnie potęga zarządzania wizualnego, które określam mianem najskuteczniejszego języka międzynarodowego. To nie słowo odgrywa tu kluczową rolę, ale symbol i kolor, dzięki którym przekaz konkretnego sygnału jest jasny dla wszystkich odbiorców.
  • Jak polskie firmy produkcyjne pracują w czasie pandemii?
   Ogłoszenie pandemii koronawirusa wpłynęło na pracę wszystkich firm w Polsce, jednak tylko część pracowników mogła przejść w tryb pracy zdalnej. Podczas gdy pracownicy biurowi mogą więcej obowiązków wykonywać z domu, zatrudnieni na produkcji nadal muszą pozostawać na halach. Aby zachować ciągłość łańcucha dostaw, fabryki nie mogą sobie pozwolić na przestoje w produkcji. Sytuację firm produkcyjnych postanowił przeanalizować zespół SmartLunch. Szacunki dotyczące ilości pracowników, którzy są obecni w miejscu pracy, oparte są na ilości posiłków zamawianych bezpośrednio do fabryk.
 • Sztuka motywowania
  • Zwolnienia chorobowe pracowników – jak sprostać temu wyzwaniu?
   Nieobecności pracowników, szczególnie te nieplanowane, to zmora wielu zakładów produkcyjnych. Nagłe zwolnienia chorobowe mogą skutecznie utrudnić działania wynikające z planu produkcji.
  • Jak skutecznie angażować pracowników w komunikację wewnętrzną oraz wzmacniać pozytywny wizerunek pracodawcy?
   Zagadnienia takie jak: wzmacnianie poczucia zaangażowania i satysfakcji pracowników, dbanie o skuteczną komunikację wewnętrzną, budowanie marki dobrego pracodawcy mają niebagatelny wpływ na obecny rynek pracy, a jednocześnie spędzają sen z powiek wielu pracodawcom. Co rusz pojawiają się na ich temat kolejne publikacje zawierające porady i opisy różnorakich narzędzi, których stosowanie ma zapewnić sukces rekrutacyjny i utrzymać aktualny poziom zatrudnienia.
 • Okiem inspektora
  • Jak bezpiecznie zorganizować pracę niepełnosprawnego pracownika w zespole?
   Zatrudnienie osób niepełnosprawnych czasami kojarzy się z koniecznością podejmowania przez pracodawcę dużego wysiłku organizacyjnego. Niesłusznie. Pracownik niepełnosprawny podlega w większości takim samym zasadom pracy, jak pracownik pełnosprawny, a udogodnienia, które przyznają mu przepisy, wiążą się przede wszystkim z organizacją czasu pracy.
  • Zatrudnianie pracowników tymczasowych
   Co warto wiedzieć na początek, czyli jakie są ogólne zasady zatrudniania pracowników tymczasowych przez firmy.
 • Konflikty na hali
  • Bariery i ograniczenia wdrażania koncepcji Lean Management
   Koncepcja Lean Management jest jak starochińska gra Go. Jej zasady można z łatwością wytłumaczyć dziecku, jednak tylko niewielu osiąga poziom mistrzowski. Porównanie koncepcji szczupłego zarządzania do tej niezwykle trudnej gry jest celowe, gdyż w obu przypadkach mamy do czynienia z prostymi zasadami, zestawem metod zachowywania się w danej sytuacji, a jednak wielu rezygnuje w trakcie rozgrywki, gdyż bariery, które napotyka podczas wdrażania nowych rozwiązań, uznaje za niemożliwe do pokonania.

Menedżer Produkcji - cały wykaz