Inspektor Pracy 2022/08

 • Rada Ochrony Pracy o pyłowej atmosferze wybuchowej (3)
  Przedmiotem obrad była między innymi problematyka zagrożeń związanych z obecnością pyłowej atmosfery wybuchowej w przemyśle i rolnictwie.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Człowiek uczy się całe życie – wspomnienie Romana Giedrojcia w rozmowie z nadinspektorem pracy Krzysztofem Lisowskim
 • Świadczenia urlopowe. Jak obliczyć wynagrodzenie lub ekwiwalent za urlop? (część 1) (8)
  Za czas wypoczynku pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jakie by otrzymał, gdyby w tym czasie pracował, a w przypadku niewykorzystania przysługującego urlopu w całości lub w części z powodu ustania stosunku pracy – ekwiwalent pieniężny. Nie zawsze świadczenia te są właściwie naliczane, co stwierdzają podczas kontroli inspektorzy pracy.
 • Czasowa zmiana. Okresowe powierzenie pracownikowi innej pracy (część 2)
  Czasowe powierzenie innej pracy jest pewnego rodzaju furtką dla pracodawcy w przypadku absencji na określonym stanowisku, spowodowanej np. chorobą pracownika czy innymi ograniczeniami kadrowymi. Zgodnie z Kodeksem pracy wypowiedzenie dotychczasowych warunków pracy lub płacy nie jest wymagane w razie powierzenia pracownikowi innej pracy niż określona w umowie o pracę na okres nieprzekraczający 3 miesięcy w roku kalendarzowym.
 • Najbezpieczniejsze gospodarstwo na Podlasiu. Znamy laureatów wojewódzkich etapów konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” – czas na ogólnopolskiego zwycięzcę (17)
 • Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne” 2022 r. (18)
 • Produkty biobójcze w czasie epidemii. Samo słowo „antybakteryjny” nie wystarczy (20)
  Wszyscy pamiętamy początek epidemii i pierwsze informacje o konieczności walki z koronawirusem. Środki odkażające stały się wówczas produktem pierwszej potrzeby. Ze sklepowych półek znikało wszystko, co miało właściwości antybakteryjne.
 • Praca niebezpieczna, czyli jaka? Zasady opracowania wykazu prac zagrażających zdrowiu lub życiu (23)
  Przepisy prawa pracy w wielu miejscach wskazują na konieczność ustalenia wykazu prac zagrażających zdrowiu lub życiu pracownika. nie wymieniają przy tym konkretnych prac, a zawierają jedynie ogólne wskazówki do ich wyszczególnienia. To pracodawca zobowiązany jest do samodzielnego określenia takiej listy. Praktyka pokazuje, że wykazy tworzone przez pracodawców bardzo często są nieprawidłowo ustanawiane, przez co nie spełniają swojej funkcji.
 • Akademia Społecznej Inspekcji Pracy (SIP) (26)
  Akademia SIP jest cyklem szkoleń organizowanych przez pracowników i inspektorów Sekcji Prewencji i Promocji Okręgowego Inspektoratu Pracy w Łodzi, które są skierowane do społecznych inspektorów pracy z woj. Łódzkiego.
 • Pod nadzorem. Kontrole bezpieczeństwa robót hydrotechnicznych (28)
  Od kilku lat na Odrze prowadzony jest szereg inwestycji mających na celu regulację rzeki, co ma prowadzić do redukcji ryzyka powodzi oraz użeglowienia rzeki. Inspektorzy pracy na bieżąco kontrolują tam bezpieczeństwo prac.
 • Zlekceważone zagrożenia. Zawinił brak odpowiedzialności (32)
 • Handlując w niedzielę, ujawnili swoje grzechy (35)

Czasopismo Inspektor Pracy - cały wykaz