Inspektor Pracy 2017/05

 • W Sejmie RP
  • Uroczysta sesja (3)
   Tradycyjnie, od uczczenia minutą ciszy pamięci tych, którzy zginęli, świadcząc pracę, lub odeszli w wyniku nabytych chorób zawodowych, rozpoczęła się 28 kwietnia 2017 r. w Sali Kolumnowej Sejmu uroczysta sesja Rady Ochrony Pracy, zwołana w związku z obchodami Międzynarodowego Dnia Pamięci Ofiar Wypadków przy Pracy i Chorób Zawodowych. Honorowy patronat nad spotkaniem objął marszałek Sejmu Marek Kuchciński.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Z estońską inspekcją pracy
  • Na Radzie Dialogu Społecznego
  • Transgraniczna współpraca
  • Spotkania z partnerami społecznymi
  • O wypadkach na budowach
  • Ze Związkiem Rzemiosła Polskiego
  • Pamięci ofiar wypadków przy pracy
  • Obchody święta 3 maja
 • Apel do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (8)
 • Rozliczenia minimalnej stawki godzinowej (9)
  Wraz z wejściem w życie ustawy nowelizującej, co wydaje się zrozumiałe ze względu na zakres przedmiotowy ustawy, rodzą się pytania i wątpliwości dotyczące stosowania niektórych rozwiązań prawnych. Warto przyjrzeć sią tej problematyce. Szczególnie interesujące są rozwiązania z zakresu ochrony prawa do minimalnej stawki godzinowej.
 • Młodzi, bezpieczni (17)
  W siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy 25 kwietnia br. odbył się finał IV edycji konkursu "Poznaj swoje prawa w pracy", którym uczniowie szkół ponadgimnazjalnych sprawdzali swoją wiedzę z zakresu prawnej ochrony pracy i bhp. W rozgrywce finałowej spotkało się 48 uczniów, którzy wygrali rywalizację na etapie regionalnym.
 • Próby omijania stawki godzinowej (20)
  W ciągu zaledwie czterech miesięcy obowiązywania nowych regulacji inspektorzy pracy, prowadząc kontrole oraz udzielając porad prawnych, spotykali się z przypadkami braku wypłaty całości lub części wynagrodzenia wynikającego z minimalnej stawki godzinowej. Można to kwalifikować jako próby omijania przepisów prawa. Zleceniodawcy wykorzystują w tym celu zasady prawa cywilnego związane z odpowiedzialnością za nienależyte wykonanie umowy.
 • Kluczowa niewypłacalność (22)
  Sprawę, jaką mieli do rozwiązania inspektorzy z Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie, można śmiało streścić w zdaniu: masz problem z wypłatą wynagrodzeń dla zatrudnionych pracowników, sprzedaj spółkę wraz z nimi. Takie działania nieuczciwych pracodawców, zmierzające do pozbycia się z dnia na dzień pracowników i rozmycia odpowiedzialności za niewypłacanie pracownikom należnych im wynagrodzeń i innych świadczeń związanych z pracą, mogą się nasilać.
 • Konferencja prasowa z szefem "Solidarności" (25)
  W Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu 26 kwietnia 2017 r. odbyła się konferencja prasowa głównego inspektora pracy Romana Giedrojcia i przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ "Solidarność" Piotra Dudy na temat efektów wspólnej akcji "13 zł... i nie kombinuj" oraz wyników dotychczasowych kontroli inspekcji pracy w zakresie egzekwowania minimalnej stawki godzinowej.
 • Wpływ chronometrażu dnia pracy na wynik pomiarów (26)
  Hałas to pojęcie subiektywne, które dotyczy niekorzystnego oddziaływania na organizm człowieka dźwięków złożonych o różnej częstotliwości. Negatywne skutki tych oddziaływań mogą być słuchowe (osłabienie i ubytek słuchu) oraz pozasłuchowe (np. wrzody żołądka, nadciśnienie tętnicze). Aby móc zastosować odpowiednie działania profilaktyczne, bardzo ważne jest ustalenie prawidłowego poziomu hałasu w środowisku pracy.
 • Do przyszłych rzemieślników (29)
  Etap regionalny XVII ogólnopolskiego konkursu wiedzy o zasadach bezpieczeństwa i higieny pracy dla uczniów z zakładów rzemieślniczych województwa łódzkiego "Bezpiecznie od startu" odbył się 4 kwietnia br. w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi.
 • Do budownictwa z prewencją (30)
  Ponad 160 uczestników wzięło udział w konferencji "Bezpieczna budowa - profilaktyka wypadkowa", zorganizowanej w ramach programu informacyjno-edukacyjnego Państwowej Inspekcji Pracy "Budowa. STOP wypadkom!" przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach, Politechnikę Świętokrzyską, Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pracowników Służby BHP Oddział w Kielcach, Związek Zawodowy "Budowlani" Okręg Świętokrzyski oraz Siniat Sp. z o.o. Zakład Leszcze.
 • W szelkach, ale bez asekuracji (32)
  Podczas prac przy budynku wielorodzinnym w Ełku pracownik firmy budowlanej spadł z wysokości ponad 20 metrów, ponosząc śmierć na miejscu. Poszkodowany, jak ustalił inspektor pracy, miał założone szelki bezpieczeństwa, lecz nie przypiął liny asekuracyjnej, nie był zatem zabezpieczony przed upadkiem. Nad prowadzonymi pracami szczególnie niebezpiecznymi nikt nie sprawował bezpośredniego nadzoru, choć wymagają tego przepisy.
 • Biblioteka (35)
 • Przejechany przez własny autobus (36)