Inspektor Pracy 2017/02

 • W Sejmie RP
  • Nowe zadania z dyrektywy unijnej (3)
   Na pierwszym w nowym roku posiedzeniu, 10 stycznia 2017 r., Rada Ochrony Pracy, której przewodniczył poseł Janusz Śniadek, przyjęła stanowisko w sprawie nowych zadań Państwowej Inspekcji Pracy wynikających z wdrożenia dyrektywy 2014/54/UE.
  • Na komisji o działaniach prewencyjnych
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • W Urzędzie Dozoru Technicznego
  • Bezpieczne ferie na wsi
  • Na radzie
  • O ocenie ryzyka zawodowego
  • Holenderscy inspektorzy
  • Noworoczne spotkanie
  • Turniej budowlany
  • Prawa w pracy
  • Ochrony indywidualne
 • Nowi inspektorzy pracy (7)
  Uczestnicy 72. aplikacji inspektorskiej zakończyli egzaminem państwowym roczną edukację i Państwowa Inspekcja Pracy zyskała 26 pełnoprawnych inspektorów pracy.
 • Porozumienia zawarte w celu zawieszenia przepisów prawa pracy (8)
  Zła sytuacja finansowa branży górniczej spowodowała, że pracodawcy zaczęli szukać rozwiązań mających na celu ograniczenie kosztów, w tym także kosztów pracowniczych.
 • Uprawnienia przejętych pracowników (11)
  Przedmiotem artykułu są kwestie związane z wpływem przejęcia w trybie art. 23 k.p. zakładu pracy lub jego części na prawa pracownicze wynikające z wewnątrzzakładowych źródeł prawa pracy obowiązujących w przejmowanym zakładzie.
 • Ślub jako podstawa zwolnienia pracownika od pracy (14)
  Nikt nie podważa zasadności udzielania pracownikom zwolnienia od pracy z powodu ślubu, istnieją jednak rozbieżności dotyczące samego pojęcia "ślub", co w szczególnych przypadkach może mień wpływ na uznanie prawa do zwolnienia od pracy z tego powodu.
 • Msza rocznicowa w warszawskiej archikatedrze (17)
  Z okazji 98. rocznicy powstania polskiej inspekcji pracy 8 stycznia 2017 r. w  bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie odbyła się msza święta w intencji pracowników Państwowej Inspekcji Pracy.
 • Unormowania wypadku przy pracy rolniczej (cz. I) (20)
  Chociaż od kilku lat liczba wypadków przy pracy rolniczej systematycznie spada, to i tak poziom wypadkowości w rolnictwie jest daleki od zadowalającego. Wynika to ze specyfiki pracy rolniczej, jednak nie może stanowić usprawiedliwienia dla nierozwiązanych problemów prawnych i społecznych w tym zakresie.
 • Nowoczesne technologie przy pozyskaniu drewna (25)
  Tradycyjne zawody, które do niedawna dominowały w gospodarce leśnej, cieszą się coraz mniejszym zainteresowaniem. Według leśników wynika to z charakteru pracy, ciężkiej i niebezpiecznej, w trudnych i często zmieniających się warunkach, do tego nie najlepiej płatnej. Nie bez znaczenia jest to, że wykorzystując maszyny zamiast pracy ludzi, ogranicza się koszty pracy, co ma proste przełożenie ekonomiczne.
 • Przyczyny i skutki wypadków przy pracy na budowach (30)
  Wypadki na terenie budowy wciąż nie są rzadkością, mimo prowadzonych od lat działań kontrolno-nadzorczych i prewencyjnych. Z analizy zdarzeń wynika, że najczęstszą przyczyną wypadków na budowie są prace na wysokości.
 • List wiceprezydenta Wrocławia do głównego inspektora pracy (34)
 • Biblioteka (35)
  Informacja okresowa - Akty prawne
 • Niebezpieczny przedłużacz (36)
  Pracownica jednego z hoteli w M. została porażona prądem podczas używania specjalnego przedłużacza zakończonego z obu stron wtyczkami. Do wypadku doszło, gdy jedną wtyczkę przedłużacza włożyła do gniazda w ścianie, a drugą w tym czasie trzymała w dłoni, dotykając bolców, które znalazły się pod napięciem.