Inspektor Pracy 2017/01

 • W Sejmie RP (3)
  • Program działania na 2017 rok
   Inspektorzy pracy przeprowadzą w 2017 r. 79 tys. kontroli. Do udziału w przedsięwzięciach o charakterze prewencyjno-promocyjnym inspekcja zaprosi ponad 100 tys. pracodawców, przedsiębiorców, pracowników i osób zatrudnionych na innej podstawie prawnej, rolników indywidualnych. Tak zakłada program działania Państwowej Inspekcji Pracy na 2017 rok.
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
  • Bezpieczny skok do górnictwa
  • W Rydze o delegowaniu
  • Inspekcyjne mikołajki
  • Eksperci ds. azbestu
  • Rywalizacja młodzieży
 • Więcej kontroli, mniej biurokracji. Rozmowa z Wiesławem Łyszczkiem, pełniącym obowiązki okręgowego inspektora pracy w Rzeszowie (6)
 • Chcę podążać drogą kompromisu. Rozmowa z Józefem Bajdlem, pełniącym obowiązki okręgowego inspektora pracy w Krakowie
 • Prawo do  minimalnej stawki godzinowej (8)
  Za sprawą nowelizacji ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę poszerza się grupa osób, które mogą liczyć na prawną ochronę pracy w zakresie wynagrodzenia.
 • Najlepsi i najbezpieczniejsi (15)
 • Sztuka kreowania bezpieczeństwa. Rozmowa z Ryszardem Haręźlakiem, dyrektorem Zakładu Produkcyjnego CREATON Polska. (17)
 • Trzeci wymiar kosztów (20)
  Konieczne jest uświadomienie pracodawcom i osobom kierującym pracownikami, że działania odnoszące się do bezpieczeństwa i higieny pracy są nie tylko przejawem humanitarnej postawy wobec pracowników, lecz także istotnym czynnikiem mającym wpływ na funkcjonowanie całego przedsiębiorstwa.
 • Tragiczne skutki braku instrukcji obsługi (24)
  W zakładzie produkującym opakowania z papieru i tektury do tego stopnia zlekceważono normy bezpieczeństwa, że nie zadbano nawet o sprowadzenie od producenta i przetłumaczenie na język polski instrukcji obsługi jednej z maszyn. Pracownica zakładu przypłaciła tę beztroskę swoim życiem.
 • Praca z azbestem (26)
  W ostatnich latach zauważalny  jest wyraźny wzrost liczby prac związanych z usuwaniem materiałów budowlanych zawierających azbest. Ma to niewątpliwie związek z Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. Ze względu na zagrożenia towarzyszące tym pracom są one w kręgu szczególnych zainteresowań organów kontroli Państwowej Inspekcji Pracy.
 • W Holandii na budowie (27)
 • Za osiągnięcia w pracy (27)
  Główny inspektor pracy Roman Giedrojć przyznał nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy. Otrzymało je ponad 50 pracowników Państwowej Inspekcji Pracy. Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 7 grudnia ub.r. w siedzibie Głównego Inspektoratu Pracy w Warszawie.
 • Trzeba rozmawiać (28)
 • Ta praca służy ludziom (29)
 • Z duchem czasu i prawa (30)
  Wspieranie bezpiecznego rozwoju Podkarpacia, troska o bezpieczne i zgodne z prawem warunki pracowników oraz udzielanie wsparcia pracodawcom - to priorytety rzeszowskiej inspekcji pracy.
 • Nowości wydawnicze (33)
 • Biblioteka (35)
 • Wypadek przy obsłudze prasy mimośrodowej (36)