Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2013/03

 • 102 Międzynarodowa Konferencja Pracy z udziałem przedstawicieli Polski (2)
 • Rada Ochrony Pracy - o niezadowalającym stanie bezpieczeństwa pracy (3)
 • Bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych (4)
 • Nowe przepisy (5)
 • Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa na wodzie (6)
 • Czas pracy przedsiębiorców oraz osób osobiście wykonujących przewozy drogowe (6)
 • Im mniej państwa (w bhp), tym gorzej (7)
 • Jak rozumieć pojęcie stażu pracy w służbie bhp? (9)
 • Zalecane szczepienia wymagane (10)
 • BHP w przedsiębiorstwach (zakładach) oczyszczania (11)
 • Obowiązki pracodawcy w związku z wysokimi temperaturami (12)
 • Kierownik powinien mieć większą świadomość skutków (13)
 • BHP w lakierni proszkowej (14)
 • Odpowiedzialność pracownika za szkodę (15)
 • Zmiany w urlopach macierzyńskich (16)
 • Przyczyny wypadków badanych przez inspektorów PIP (17)
 • Eksperci SLIC skontrolują PIP (18)
 • Syndrom wypalenia zawodowego (19)
 • Udzielanie pomocy osobom w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego (20)
 • Słowniczek inspektora bhp: S (4) (21)