Informator Ochrony Pracy - kwartalnik 2013/02

 • Propozycje zmian w służbie bhp (2)
 • Posiedzenie ZG SOP (3)
 • Szkolenia - ale jakie? (4)
  Konferencja Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na temat jakości usług szkoleniowych
 • Nowe przepisy (6)
  z Dz. U. z 2013 r. poz. 1- i M.P. poz. 1-
 • Nie będzie nowego, rozporządzenia w sprawie bhp przy obsłudze suwnic (7)
 • Zmiany w ustawie o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (8)
  Zmiany w Ustawie o emeryturach i rentach z FUS
 • Prawo "stare, ale jare" (8)
 • Zagrożenia psychospołeczne w środowisku pracy (9)
 • Różne uprawnienia dla 50-latków i pracowników młodszych (11)
 • Wymiar czasu pracy wykonywanej w warunkach szczególnych (12)
 • Moje prawa - twoje obowiązki (13)
  Obowiązek sporządzenia wykazu stanowisk pracy w szczególnych warunkach
 • Protokół powypadkowy jako dowód (14)
 • Uprawnienia pracownika do powstrzymania się od pracy (15)
 • Europejska strategia Bezpieczeństwa i Higieny Pracy na lata 2013-2020 (16)
 • Ilu Polaków podnosi swoje kwalifikacje? (17)
 • Konsolidacja polskiej inspekcji pracy przed 94 laty (17)
 • Forum: Ergonomiczne biuro (19)
 • Komunikaty i obwieszczenia prezesów ZUS i GUS (20)
 • Słowniczek (21)
  Słowniczek inspektora bhp: S