BHP w Firmie 2020/217

 • Przegląd zmian prawnych
  • Funkcjonalnie powoływany skład członków Międzyresortowej Komisji ds. MDS i NDN czynników szkodliwych
 • Orzecznictwo sądowe
  • Obowiązki pracodawcy w razie wątpliwości istnienia lub nieistnienia stosunku pracy
 • Temat numeru:
  • Pracownicy różnych pracodawców w jednym miejscu pracy – praktyczne wątpliwości oraz rola inspektora pracy
   Gdy w jednym miejscu w tym samym czasie prace wykonują pracownicy różnych pracodawców, organizacja pracy przekładająca się na kwestie bezpieczeństwa i higieny pracy nabiera szczególnego znaczenia. Obowiązkiem pracodawców jest właściwa współpraca, która w każdej chwili może być zweryfikowana przez inspektora pracy. Problem w tym, że przepisy kodeksu pracy w sposób niezwykle ogólny regulują wzajemne zasady współdziałania pracodawców - nie odpowiadając na liczne wątpliwości jakie mogą się pojawiać w praktyce.
 • Wypadki przy pracy
  • W jaki sposób przygotować się do oceny warunków pracy biurowej
  • Wypadek przy pracy a odpowiedzialność porządkowa z tytułu naruszenia przepisów bhp
  • Wypadek z udziałem urządzenia technicznego a wpadek przy pracy – obowiązki pracodawcy oraz rola Państwowej Inspekcji Pracy, Urzędu Dozoru Technicznego i prokuratury
 • Warunki pracy
  • Niedoregulowane obowiązki z zakresu bhp w przypadku delegowania pracownika do innej pracy oraz rola inspektora Państwowej Inspekcji Pracy
 • Szkolenia bhp
  • Zagrożenia na stanowisku montera urządzeń AGD konieczne do wskazania na szkoleniu bhp

BHP w firmie - cały wykaz