BHP w Firmie 2019/212

 • Przegląd zmian prawnych
  • Już wkrótce nowy wzór książki operatora maszyn roboczych
 • Temat numeru
  • Czy pracodawca może uniknąć strat finansowych poprzez właściwą organizację pracy biurowej
   Często mimo prawidłowego urządzenia stanowiska sami pracownicy wprowadzają zmiany, przez co mogą pogorszyć sobie lub współpracownikom warunki pracy. Przykładem takiego postępowania mogą być stale zasłonięte zasłony lub żaluzje w oknach, wyłączanie oświetlenia ogólnego i korzystanie tylko z oświetlenia stanowiskowego, niewłaściwe ustawienie fotela biurowego, przestawianie monitorów bez zachowania wymaganych odległości i wiele innych. Praca biurowa, mimo że wykonywana niewielkim kosztem energetycznym i traktowana jako lekka, w nieodpowiednich warunkach może stać się źródłem wielu uciążliwości prowadzących do pogorszenia stanu zdrowia i ogólnej kondycji fizycznej lub psychicznej pracownika. Niestety większość polskich pracodawców nie zapewnia swoim pracownikom odpowiednich warunków do pracy, narażając ich tym samym na poważne schorzenia, spadek motywacji, a co za tym idzie również straty finansowe firmy. A jak wygląda sytuacja w przypadku pracy w domu? Czy telepracownicy wykonują swoje zadania z uwzględnieniem zasad ergonomii?
  • Już wkrótce nowy wzór książki operatora maszyn roboczych
   Aby ukrócić fałszowanie książki operatora maszyn roboczych, resort przedsiębiorczości i technologii przygotował nowy wzór tego dokumentu. Już tylko z nazwy będzie to książeczka gdyż faktycznie dokument ten przybierze formę plastikowej karty, której nowy wzór będzie ściśle określony. Sprawdź, jak będzie wyglądać nowa książka operatora.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Czy wiesz, jak ochronić spawacza przed zagrożeniami na jego stanowisku pracy
   Każda branża przemysłu wymaga wykonywania robót spawalniczych. Praca spawacza należy do szczególnie odpowiedzialnych, a jednocześnie jest ona bardzo niebezpieczna. Spawaczom grożą: olśnienia, oparzenia, porażenia prądem, pożary, wybuchy, zatrucia, powodujące urazy i schorzenia skóry, oczu czy płuc.
  • W jaki sposób przygotować się do odwołania od nakazu inspektora Państwowej Inspekcji Pracy w zakresie oceny ryzyka zawodowego?
 • Szkolenia BHP
  • Szkolenie okresowe bhp malarza budowlanego
 • Orzecznictwo sądowe
  • Czy refundacja za okulary korygujące wzrok i będące środkiem chroniącym pracownika jest jednorazowa

BHP w firmie - cały wykaz