Bezpieczeństwo Pracy - nauka i praktyka 2021/02

 • Plan dla Pracy i Rozwoju (II strona okładki)
  Plan dla Pracy i Rozwoju to odpowiedź Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii na wyzwania, które przyniosła ze sobą trwająca już ok. roku pandemia SARS-CoV-2. Zgodnie z zapowiedziami ministerstwa będzie to pakiet rozwiązań, który zawiera cały szereg konkretnych propozycji ujętych w trzech kluczowych obszarach.
 • Aktualności z kraju (2)
 • Epidemia a stabilność zatrudnienia i wyzwania dla bhp w Polsce w 2020 r. (4)
 • Jak nastawienie załogi wpływa na klimat bhp (6)
  Według metody TOL na zaistnienie wypadku przy pracy mają wpływ: czynniki techniczne, organizacyjne i ludzkie. Jeżeli celem pracodawcy jest poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy, to należy w odpowiedni sposób wpłynąć na wymienione czynniki. Poprawa czynnika technicznego polega na inwestycji w nowoczesny, bezpieczny park maszynowy.
 • Bezpieczeństwo niepełnosprawnego pracownika sklepu wielkopowierzchniowego budowlanego (8)
 • Samobójstwa polskich marynarzy jako jedna z przyczyn zgonów na statkach morskich – przegląd badań (1) (10)
  Praca marynarza na statku morskim stanowi podstawę licznych negatywnych uwarunkowań tak psychicznej, jak i fizycznej sfery jego życia. Zaburzenia środowiskowe, niemożliwość opuszczenia statku, rozłąka z rodziną czy przyjaciółmi czynią ludzi morza jedną z grup zawodowych legitymujących się zarówno najwyższym ryzykiem, jak i odsetkiem samobójstw. Autor zwraca szczególną uwagę na społeczne znaczenie samobójstw w kontekście ich przesłanek, liczebności i nieoczekiwanie wysokiego udziału procentowego wśród wszystkich zgonów marynarzy w miejscu pracy. Celem artykułu jest przybliżenie czytelnikom nadzwyczaj złożonego, niemal nieznanego zjawiska, które wżyciu ludzi morza stanowi od lat temat tabu, zaś dla bezpieczeństwa ich pracy odgrywa kolosalne znaczenie.
 • Metody grawimetryczne i optyczne w pomiarach stężenia aerozoli (15)
  Celem artykułu jest omówienie metod grawimetrycznych i optycznych w pomiarach stężenia aerozoli (i zawartych w nich pyłów), a także porównanie ich ze sobą.
 • Naddatki wymiarowe i naddatki do miar antropometrycznych, wynikające ze stosowania środków ochrony indywidualnej (i odzieży roboczej) a ergonomiczne środowisko pracy (20)
  W artykule omówiono zagadnienie związane ze zmianą wymiarów zewnętrznych opisujących sylwetkę człowieka, związanych z jego wyposażeniem w środki ochrony indywidualnej. Zmiany tych wymiarów określono jako naddatki do miar antropometrycznych człowieka oraz naddatki wymiarowe, wynikające ze stosowania środków ochrony indywidualnej. Zdefiniowano naddatki wymiarowe oraz naddatki do miar antropometrycznych, a także wykazano ich znaczenie w kształtowaniu ergonomicznego środowiska pracy.
 • Rozwój serwisu internetowego BEZPIECZNIEJ w kontekście zmian na polskim rynku pracy (24)
 • 30 edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy pn. „Przemysł 4.0” (28)
 • Obradowała Rada Ochrony Pracy przy Sejmie RP
  • Nadzór górniczy – nowe wyzwania (29)
 • Zmiany w przepisach (30)
  • Wymagania dla planu postępowania na wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzi, mienia oraz środowiska
  • Warunki bezpiecznej pracy ze źródłami promieniowania jonizującego
 • Odpowiadamy na pytania czytelników (31)
  • Jak jest waloryzowany kapitał początkowy i składki na ubezpieczenie emerytalne na koncie?
  • Kiedy Zakład Ubezpieczeń Społecznych może przeliczyć emeryturę lub rentę?
 • Doniesienia z zagranicy (32)

Bezpieczeństwo Pracy - cały wykaz