Aura - Ochrona Środowiska 2020/04

 • Paragraf i środowisko – Kradzieże leśne
  Pytanie: Czy wobec powrotu do kwoty granicznej 500 zł dzielącej odpowiedzialność za przestępstwa i wykroczenia przeciwko mieniu zniknęło surowsze traktowanie kradzieży leśnych w porównaniu z innymi kradzieżami? Nadleśniczy z Dolnego Śląska Odpowiedź: Tak - zniknęło, ale postawione mi pytanie stwarza dobrą okazję, aby do spraw kradzieży leśnych odnieść się nieco szerzej, z uwzględnieniem także historii regulacji prawnej. W międzywojniu już po kodyfikacji prawa karnego przeprowadzonej przez wydanie 11 lipca 1932 r. pierwszego polskiego Kodeksu karnego i jednocześnie z nim odrębnego Prawa o wykroczeniach ukazała się ustawa z 14 kwietnia 1937 r. o szkodnictwie leśnym i polnym (Dz.U nr 30, poz. 224). Była to ustawa karna, która uchyliła do tego czasu obowiązujące leśne przepisy karne państw zaborczych, zamieszczone w rosyjskim kodeksie karnym z 1903 r. i odpowiednich ustawach pruskich i austriackich, zastępując je własnymi rozwiązaniami. Ustawa z 1937 r. nie typizowała przestępstw, lecz tylko wykroczenia.
 • Wieczna zmarzlina i jej wpływ na zmiany klimatu
  Wieczna zmarzlina zawiera ogromne ilości węgla organicznego. Jeżeli dojdzie do jego uwolnienia, będzie to proces nieodwracalny z katastrofalnymi konsekwencjami dla cywilizacji ludzkiej. Rozmarzanie wiecznej marzłoci może sprawić, że powstaną lepsze warunki dla eksploatacji zasobów naturalnych. Z drugiej jednak strony stanowi to ogromne zagrożenie dla infrastruktury w tej części świata. Topnienie wiecznej zmarzliny, które już jest obserwowane, odbywa się w coraz szybszym tempie, jest jednym z czynników o ogromnym wpływie na planetarny klimat, pociąga za sobą też dramatyczne i gwałtowne zmiany w ekosystemach.
 • Polowania na czarownice
  Całkowita eliminacja ryzyka ekologicznego nie jest możliwa, a jej próba musiałaby przypominać polowanie na czarownice, czyli procedurę, której nie da się sensownie zrealizować. Ekonomiści starają się znaleźć dopuszczalny poziom ryzyka, badając, czy jego ewentualna zmiana wymaga poniesienia kosztu, który jest uzasadniony korzyściami. Muszą jednak przy tym robić wyceny, które bywają kontrowersyjne
 • Grab nazywany żelaznym drzewem
  Grab pospolity Carpinus betulus L. to drzewo należące do rodziny brzozowatych, dorastające do wysokości 25 m, którego pień u odziomka ma często listwowate zgrubienia i do późnego wieku jest pokryty gładką, szarą korą, o charakterystycznych ciemniejszych wgłębieniach (fot. 1). Korona grabu jest gęsta, nieregularna i miotlasta z gałęziami wzniesionymi ukośnie ku górze. Liście mają kształt jajowaty, są podwójnie piłkowane, zaokrąglone u nasady. Kotki męskie i żeńskie występują na tym samym drzewie, a pojawiają się w kwietniu - maju, po ukazaniu się liści (fot. 2) Owocami są płaskie, żeberkowane orzeszki o długości około 0,6 cm, z charakterystycznym trójklapowym skrzydełkiem sprzyjającym rozsiewaniu. Owoce grabu dojrzewają w końcu września (fot. 3). Drzewo to obficie owocuje co drugi rok, a owoce spadają na zimę, ale kiełkują dopiero na wiosnę. Jednak większość z nich zjadają leśne myszy i wiewiórki, dla których są wyjątkowym przysmakiem.
 • Konkurs „Ekologiczny magister i doktor”
  W artykule przedstawiono relację z przebiegu i wyników VI edycji Konkursu „Ekologiczny magister i doktor”, zorganizowanego w 2019 r. przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz