Aura - Ochrona Środowiska 2020/01

 • Ochrona dóbr osobistych
  Czy Polski Związek Łowiecki dbając o dobre imię polskiego łowiectwa może sięgnąć do cywilistycznych przepisów o ochronie dóbr osobistych? Uczestnicy podyplomowego studium Łowiectwa na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu Odpowiedź: Obowiązująca od ponad pół wieku ustawa z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (dalej w skrócie "k.c.") reguluje instytucję ochrony dóbr osobistych w przepisach art. 23, 24, 43 i 448.
 • Wyrok Trybunału z 10 października 2019 r. w sprawie ochrony wilków w Finlandii
  Sentencja Artykuł 16 ust. 1 lit. e) dyrektywy Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory należy interpretować w ten sposób, że stoi on na przeszkodzie przyjmowaniu decyzji wprowadzających odstępstwa od zakazu celowego zabijania wilków, przewidzianego w art. 12 ust. 1 lit. a) w związku z lit. a) załącznika IV do tej dyrektywy, z tytułu polowań prowadzonych w celu ochrony populacji, zmierzających do walki z kłusownictwem.
 • Dyskomfort w łóżku
  101, 102, 103, 104…Liczymy białe owieczki i czarne barany. Liczymy, liczymy, mocujemy się z własnym ciałem i rozchwianymi myślami, a sen nie przychodzi. Nie pomaga zmiana pozycji, ani tysięczny baran. Taki stan dotyka wielu osób. Nie mają komfortu w łóżku i co gorsza, narażone są na różne dolegliwości - choroby wieńcowe, nerwice i rozmaite infekcje. Badania pokazują, że większość ludzi jest chronicznie niewyspana. Powody są różne, czasem zaskakujące. Dla wielu niedosypianie stało się czymś w rodzaju mody, synonimem sukcesu. Osoby sypiające 4-5 godzin dziennie uchodzą za dynamiczne i ambitne, zdolne pokonać wszelkie przeszkody. Nic bardziej mylnego. Psycholodzy twierdzą, że to właśnie ludzie dobrze wyspani są bardziej wydajni.
 • COP-25 w Madrycie
  Od przyjęcia Porozumienia Paryskiego w 2015 roku, na każdym spotkaniu sygnatariuszy Konwencji Klimatycznej próbuje się zachęcać kraje uboższe do podejmowania działań na rzecz ograniczenia emisji dwutlenku węgla. Działania te są dobrowolne i w wielu przypadkach nie dają rękojmi na skuteczne jej ograniczenie w sensownej perspektywie czasowej. Tymczasem istnieją instrumenty, za pomocą których kraje zamożniejsze mogłyby ułatwiać krajom uboższym podjęcie działań prowadzących do zahamowania katastrofy klimatycznej. Spotkanie w Madrycie w 2019 roku stanowiło krok w kierunku wdrożenia takich instrumentów w ramach artykułu 6 Porozumienia Paryskiego.
 • XXVI konferencja z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej
  Aspekty konserwatorskie i ekologiczne w ochronie krajobrazu - pod taką nazwą odbyła się XXVI konferencja z cyklu sztuki ogrodowej i dendrologii historycznej, zorganizowana przez Zakład Sztuki Ogrodowej i Terenów Zielonych, Instytut Architektury Krajobrazu oraz Stowarzyszenie Konserwatorów Zabytków - Zarząd Główny, a także sekcje: Sztuki i Architektury Ogrodowej Komisji Urbanistyki i Architektury; Architektury Krajobrazu Komisji Urbanistyki i Architektury O/PAN w Krakowie.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz