Aura - Ochrona Środowiska 2019/10

 • Skazanie za przestępstwo przeciwko środowisku
  Pytanie: Czy przedsiębiorca będący osobą fizyczną skazaną w przeszłości za przestępstwo kłusownictwa łowieckiego może skutecznie ubiegać się o zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów? Przedsiębiorca z Sosnowca Odpowiedź: Ustawa z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity Dz.U z 2019 r. poz. 701 ze zm.) zalicza zbieranie i przetwarzanie odpadów do szczególnie istotnych operacji mających zapewnić należyte zagospodarowanie odpadów, a tym samym ochronę życia i zdrowia ludzi oraz środowiska przed zagrożeniami i uciążliwościami powodowanymi przez odpady. Ze względu na wagę tych operacji ustawodawca wymaga, aby zbierający lub przetwarzający odpady uzyskał od właściwego organu ochrony środowiska zezwolenie na ich prowadzenie oraz aby był osobą godną zaufania, a w każdym razie aby nie był w przeszłości karany za niektóre przestępstwa lub wykroczenia związane z postępowaniem z odpadami.
 • Słowa, słowa…
  Był spór. O słowa, o język. Już nie pamiętam gdzie - w radiu czy w telewizji. Mówił redaktor: żeby dobrze rozumieć, co się do mnie mówi i pisze, muszę rozumieć zdania, ich treść, ich sens. Ale żeby rozumieć zdania - ripostował profesor, trzeba najpierw znać i rozumieć słowa, właściwie określać nimi rzeczy, wrażenia, uczucia. Bez tego nie ma należytej komunikacji i porozumienia. W mowie potocznej, a i w pisaniu, jesteśmy często nieprecyzyjni, żeby nie powiedzieć niechlujni. Bywa - mówimy bez ładu i składu. I mam na to wielu świadków. Niestety, piękno języka przestało być cnotą. Mało kto troszczy się dziś o czystość mowy, o przejrzystość komunikatu. Boleją nad tym miłośnicy polszczyzny. Boleje także mój sąsiad - nauczyciel-społecznik.
 • Raport IPCC o wpływie zmian klimatu na oceany i lodowce
  Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu (IPCC) opublikował najnowszy raport dotyczący wpływu zmian klimatu na oceany, lodowce i lądolód. Nad raportem pracowało ponad stu naukowców z 36 krajów świata, a do gruntownej analizy stanu oceanów oraz kriosfery wykorzystano prawie 7 tysięcy prac naukowych. - Ten dokument jest wyjątkowy, ponieważ po raz pierwszy w historii IPCC opracował szczegółowy raport badający najdalsze zakątki Ziemi - od najwyższych gór w odległych regionach polarnych po najgłębsze oceany.
 • Kronika ekologiczna
  PIOTR WOŹNY prezesem zarządu NFOŚiGW. 30 sierpnia minister Henryk Kowalczyk wręczył Piotrowi Woźnemu nominację na prezesa Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Piotr Woźny wygrał konkurs na szefa tej instytucji.
 • Ciekawostki technologiczne ze świata
  Roślinne oczyszczanie ścieków Naukowcy z Uniwersytetu Rutgersa, przy współpracy z badaczami z Chin, odkryli, jak rośliny wodne radzą sobie z zanieczyszczeniami. Badania pozwolą podnieść efektywność systemów oczyszczania ścieków, a także usprawnić produkcję biopaliw czy antybiotyków. Podczas prac wykorzystano nową metodę sekwestracji DNA. Użyto do badania genomu spirodela polyrhiza, czyli spirodeli wielokorzeniowej z rodziny obrazkowatych. To rozpowszechnione na całym świecie rośliny wodne. Ich system immunologiczny adaptuje się w zanieczyszczonym środowisku w sposób odmienny od roślin lądowych. Naukowcom udało się zidentyfikować geny, które chronią roślinę przed wieloma niebezpiecznymi mikrobami czy szkodnikami - także grzybami i bakteriami. Badania mogą doprowadzić do wykorzystania spirodeli w bioreaktorach, które oczyszczają ścieki.
 • V Forum Green Smart City
  Troska o poprawę jakości życia ludzi mieszkających na naszej planecie wyrażana jest w różnych językach, na wiele sposobów. Jej przejawem jest również opracowywanie i wdrażanie koncepcji inteligentnych miast z ang. Smart City i wiosek z ang. Smart Village. Obydwie idee mocno koncentrują się na zagadnieniach środowiskowych np. optymalizacji i efektywności zużycia zasobów, redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz innych zanieczyszczeń, a także zagadnieniach społecznych.

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz