Aura - Ochrona Środowiska 2018/12

 • Kronika ekologiczna
  25 LAT GEOTERMII PODHALAŃSKIEJ. 8 listopada w Zakopanem odbyła się debata ekspertów na temat przeszłości i przyszłości Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej (PEC) Geotermia Podhalańska SA, jubileuszowa gala oraz wizyta studyjna w Ciepłowni Geotermalnej (Bańska Niżna). Największa polska geotermia już od 25 lat dostarcza mieszkańcom Podhala ciepło i ciepłą wodę, edukuje i przyczynia się do poprawy jakości powietrza. Początki były skromne: ogrzanie wsi Bańska Niżna. Obecnie Przedsiębiorstwo obsługuje pięć odwiertów oraz ponad 1,5 tys. obiektów (w tym ponad 1 tys. stanowią domy jedno- i wielorodzinne) w czterech gminach - Szaflary, Biały Dunajec, Poronin i Zakopane. W planach są nowe inwestycje, dzięki którym geotermia może dotrzeć do Nowego Targu. Geotermia powstała z inicjatywy NFOŚiGW w 1993 r., który jest jej głównym akcjonariuszem (90,5% akcji).
 • Psia emerytura
  Wieloletnie obserwacje kliniczne ludzi i zwierząt wskazują, że starzenie należy traktować jako fizjologiczny okres funkcjonowania organizmu, w którym choroba może być konsekwencją gwałtownego wyczerpywania się rezerw narządów i mechanizmów, kompensacyjnych na skutek zmian środowiskowych. Wielu badaczy uważa starzenie za długotrwały proces chorobowy, różniący się tym od innych, że jest zjawiskiem uniwersalnym, dotyczącym wszystkich organizmów wielokomórkowych. Powszechnie wiadomo, że psy ras dużych starzeją się szybciej, aniżeli ras mniejszych, jednak jak do tej pory nie wiadomo dokładnie, o ile szybciej. Zdania na ten temat są podzielone, bo trudno jest ustalić, kiedy pies przechodzi z wieku dorosłego w wiek starczy. Za granicę wieku, po której psa można uznać za starego, twierdzi się, że po 7 latach życia lub przekroczeniu 75% zakładanej długości życia. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono wiele badań nad długością życia psów, jednak uzyskane wyniki były rozbieżne. Badania te obejmowały psy różnych ras, włączając w to osobniki, które padły przed ukończeniem pierwszego roku życia. Obliczona długość życia rottweilera to zaledwie 3,5 roku, owczarka niemieckiego 6,8 roku, a pudla 9,1 lat. Z kolei w przeprowadzonej analizie 2000 psów, przedstawicieli 56 ras i mieszańców, dowiedziono, że średnia długość życia poszczególnych ras się różniła i wynosiła od 3 do 9,9 lat.
 • Agroplastiki - dylemat dla środowiska
  Trudno uwierzyć, że połowa materiałów polimerowych, wytworzonych na świecie, pochodzi z ostatnich 15 lat, a Polska do niedawna należała do liderów europejskich pod względem ich zużycia w codziennym życiu. Do rozwoju ich produkcji rozpoczętego w latach 50. ub. wieku przyczyniło się także rolnictwo. Do 2017 r. z wyprodukowanych 8,3 mld ton plastiku odpadami stało się 6,3 mld ton, a 5,7 mld ton nie zostało poddane recyklingowi. Trzeba przynajmniej kilkaset lat, aby odpady te rozpadły się na cząsteczki, z których powstały. Największe nagromadzenie odpadów materiałów polimerowych jest w morzach i oceanach, gdzie zabijają i uszkadzają miliony organizmów. Nie jest poznany jeszcze ich wpływ na nasze zdrowie. Status materiałów polimerowych w rolnictwie Określenie agroplastiki przylgnęło do materiałów, które stanowią wsparcie głównie dla produkcji ogrodniczej. Są to przede wszystkim folie i włókniny do ściółkowania, folie do pokrywania konstrukcji tunelowych, siatki przeciwgradowe i cieniujące, doniczki i pojemniki do rozsad, sznurki i klipsy do podwiązywania roślin. Nie należą do nich nawozy, środki ochrony i środki higieniczne. Plastikultura od lat jest uważana za nowoczesny system rolnictwa, który pozwala uzyskać więcej za mniej. Do zalet tego systemu należy biomimikra - naśladowanie natury, powodujące przyspieszenie wzrostu, większą bioróżnorodność, zmniejszenie zużycia nawozów, wody, ochrona gleby i systemu korzeniowego. Według obliczeń, bez stosowania tego systemu 60% plonów ogrodniczych i produktów zwierzęcych zniknie z rynku. Jako główne jego wady należy wskazać zanieczyszczenie środowiska, a niekiedy także straty na jakości warzyw i owoców. Początkowo syntetyczne materiały polimerowe stosowano w krajach wysoko rozwiniętych (USA, Japonia, Francja), a obecnie są rozpowszechnione na całym świecie.
 • Architektura krajobrazu - teoria, badania, realizacje
  Architektura krajobrazu jest dyscypliną naukową i działalnością zawodową bardzo złożoną, trudną, ale pasjonującą. Badania architektury krajobrazu obejmują nauki techniczne, przyrodnicze, humanistyczne i nauki o sztuce. Dlatego w pięcioletnim procesie dydaktycznym wszystkie wykładane przedmioty sytuują się w tych obszarach. Z teorii studenci poznają definicje, pojęcia i wybitne osobowości, które na trwale wpisały się w daną dziedzinę wiedzy. W czasie zajęć projektowych, praktyk zawodowych i pracy w Kole Naukowym poznają warsztat pracy architekta krajobrazu. Prowadzą indywidualne i zespołowe badania. Zwieńczeniem prac projektowych powinna być ich realizacja. Konkurencja, panująca wśród konkretnych grup zawodowych, jak architekci, urbaniści, geodeci i inni, jest duża, ale ta świadomość powinna być czynnikiem motywującym do gruntownego poznania wykładanej problematyki i rozbudzania własnych inspiracji twórczych. Architektura jest sztuką kształtowania formy w powiązaniu z konstrukcją budowlaną w sposób, który organizuje przestrzeń niezbędną do zaspokojenia materialnych i duchowych potrzeb człowieka. Słowo pochodzi od greckiego architekton, rządzący budową, czyli budowniczy. Za tym prostym stwierdzeniem kryje się jednak złożona treść. W pojęciu architektury mieszczą się bowiem jednocześnie trzy elementy: technika, sztuka i ekonomia.
 • Energia wodoru
  Parametry energetyczne wodoru Wodór jest najpowszechniej występującym pierwiastkiem we wszechświecie. W warunkach standardowych, wodór gazowy występuje w formie cząsteczkowej (dwuatomowy, molekularny) H2 , jako bezbarwny, bezwonny, bez smaku, nietoksyczny, łatwopalny gaz. Na Ziemi występuje w postaci wody lub związków organicznych. Wodór jest najlżejszym pierwiastkiem w każdym stanie skupienia (14 razy lżejszy od powietrza).

AURA Ochrona Środowiska - cały wykaz