Atest - ochrona pracy 2007/09

  • Teksty-preteksty (2)
  • Zarobki poniżej średniej, a jaka pozycja (3)
 • Przepisy i normy
  • Protokół powypadkowy bez opinii lekarskiej? (4)
  • Na bieżąco... (12)
  • Bezpieczeństwo bierne pojazdów (13)
  • Szkolenie bhp kierowców (22)
  • Samozatrudnienie - czy zatrudnienie w ramach stosunku pracy (29)
  • Nowe przepisy bhp i prawa pracy (53)
  • Przegląd norm (54)
  • Orzecznictwo Sądu Najwyższego (55)
  • Wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa (59)
 • Ludzie i wydarzenia
  • Behapowiec = inżynier (8)
  • Kto jest kim w ochronie pracy: Marek Gołąb (17)
  • Najstarsze stowarzyszenie (18)
  • Stowarzyszenie na zakręcie (20)
  • Przedstawiamy okręgowe inspektoraty pracy - Kraków (34)
   Okręg małopolski to zarówno przemysł, jak i rozbudowana turystyka oraz duży ośrodek akademicki w Krakowie i wiele uczelni w mniejszych miastach. Małopolska i Kraków to także jeden wielki plac budowy. Wszystkie te sektory gospodarki mają swoje problemy behapowskie, z którymi musi zmierzyć się inspekcja pracy. Dociera ona do studentów, kontroluje firmy zajmujące się hotelarstwem i gastronomią, a także wyciągi narciarskie i kolejki linowe, prowadzi program szczególnego nadzoru nad budownictwem drogowym i wiele innych.
  • Pylica krzemowa płuc (38)
 • Organizacja i ekonomika
  • Rękawice dla górnictwa (25)
  • Konsultacje w zakresie bhp (50)
 • Wypadki i awarie
  • Błąd przy obsłudze frezarki (40)
 • Reportaż
  • Zasady są ważne (42)
 • Nauka i praktyka
  • Komu zlecać badania środowiska pracy? (45)
  • Wibracja przysparza kłopotów (46)
 • Edukacja
  • Najbardziej aktualna oferta szkoleniowa (47)
  • Międzywydziałowe Studia Podyplomowe "Ochrona Środowiska & Bezpieczeństwo i Higiena Pracy" - Politechnika Krakowska (48)
 • Technologie i bezpieczeństwo
  • Ocena ryzyka zawodowego (technik fizykoterapeuta) (56)
 • Informacje
  • Supermarkety i Krahelska (16)
  • Nowe czynniki biologiczne (51)
  • Głosy z Polski (52)
  • OSPSBHP w Częstochowie (52)
 • Bhp w szkole
  • Przeglądy szkolnych stanowisk pracy (I-IV)
 • Stałe rubryki
  • Technika na co dzień (10)
  • Listy (31)
  • Redakcja odpowiada (32)
  • Klub stałego czytelnika (33)
  • BHP w sieci (44)