Aktualności BHP - wydanie specjalne 2018/44

 • Częstotliwość badań kontrolnych pracownika ochrony (1)
  Na bezpieczeństwo pracy pracownika ochrony składa się nie tylko właściwe wyposażenie czy organizacja czasu pracy, ważny jest również jego stan zdrowia. W przypadku kwalifikowanych pracowników ochrony niezdolność do pracy z powodu choroby trwającej powyżej 6 miesięcy uzasadnia przeprowadzenie badania lekarskiego oraz psychologicznego. Zastanówmy się, czy powyższa regulacja szczególna jest do pogodzenia z zawartą w Kodeksie pracy zasadą przeprowadzania badań kontrolnych?
 • Czy pracodawca-przedsiębiorca podlega wstępnym badaniom lekarskim (3)
  Osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą, polegającą na prowadzeniu kwiaciarni, zatrudnia pracownika, więc staje się pracodawcą. W takim razie, czy ten pracodawca powinien odbyć wstępne badania lekarskie? Pracodawca będzie tak samo wykonywać pracę w kwiaciarni jak pracownik (docinanie kwiatów, układanie, sprzedawanie, wymiana wody, odbiór dostaw).
 • Czy zmiana zakresu zadań na tym samym stanowisku pracy uzasadnia skierowanie na profilaktyczne badania lekarskie (4)
  Na jakiej podstawie można wystawić skierowanie na profilaktyczne badanie lekarskie dla pracownika, który ma jeszcze ważne badania okresowe przez rok, natomiast nastąpiło rozszerzenie jego obowiązków i zgłasza w związku z tym problemy zdrowotne?
 • Czy profilaktyczne badania lekarskie pracowników można przeprowadzić w trakcie delegacji tylko w kraju (4)
  Mamy pracownika, któremu ważność badań okresowych skończy się w czasie delegacji, która została przedłużona – delegacja poza UE. Czy w takim razie możemy wysłać pracownika na badania okresowe w danym kraju, w którym znajduje się obecnie? Czy musi niestety przerwać delegację, wrócić do Polski i tu zrobić badania?
 • Czy nieobecności w pracy w związku z badaniami kontrolnymi można rozliczyć w ramach urlopu wypoczynkowego (5)
  Pracownik przebywa na zwolnieniu chorobowym ponad 30 dni. Po zakończonym leczeniu otrzyma skierowanie na badania kontrolne. Jaki rodzaj nieobecności należy wpisać pracownikowi, jeśli badania pracownicze potrwają kilka dni? Czy można go wysłać na ten czas na urlop?
 • Czy badania profilaktyczne to obowiązek agencji, czy pracodawcy użytkownika (6)
  Pracownicy tymczasowi, tak samo jak zatrudnieni na przysłowiowym etacie, powinni – obok właściwych kwalifikacji merytorycznych do wykonywania danej pracy – posiadać odpowiednie kwalifikacje zdrowotne. Weryfikacja w tym zakresie przeprowadzana jest w ramach pracowniczych profilaktycznych badań lekarskich. Problem w tym, że przepisy nie wskazują na podmiot właściwy do zapewnienia takich badań. Natomiast zagadnienie zapewnienia badań lekarskich pracownikom tymczasowym kontrolowane jest przez Państwową Inspekcję Pracy. Jednak instytucja ta nie jest uprawniona do rozstrzygania sporu między agencją a pracodawcą użytkownikiem, w kwestii zapewnienia niezbędnych badań lekarskich. Kto zatem powinien być do tego zobowiązany? Należy pomyśleć o tym, zanim odwiedzi nas inspektor Państwowej Inspekcji Pracy i nałoży karę.
 • Kiedy mówimy o pracy zmianowej w kontekście wypełniania skierowania na badania lekarskie pracowników (7)
  Jak interpretować definicje pracy zmianowej? Czy jeżeli pracownicy pracują w dwóch grupach: jedni od 6.00 do 14.00, drudzy od 10.00 do 18.00 w jednym miejscu, to czy można tu mówić o pracy zmianowej? Oczywiście w jednym tygodniu pracownik przychodzi na godzinę 6.00, a w drugim na 10.00. Czy w skierowaniu na badania lekarskie w opcji „praca zmianowa” powinno się zaznaczyć tę opcję tylko w przypadku pracy nocnej?
 • Przeniesienie pracownika na inne, nowe stanowisko a badania lekarskie (8)
  Pracownik został zatrudniony na danym stanowisku, np. jako monter, a następnie w trakcie pracy został zmieniony mu angaż na inne stanowisko, np. operatora. Czy w związku ze zmianą stanowiska pracownik musi ponownie zostać skierowany na wstępne badania lekarskie?
 • Czy pracownik wracający na swoje stanowisko pracy po przeniesieniu zawsze musi być skierowany na badania lekarskie (9)
  Pracownik ma ważne badania lekarskie na swoim stanowisku pracy na 3 lata, pracodawca przenosi go na inne stanowisko pracy o innych zagrożeniach na 1 rok. Czy po upływie roku, gdy pracownik powróci na swoje poprzednie stanowisko pracy, na nowo należy skierować go na badania lekarskie? Innymi słowy, czy po uzyskaniu orzeczenia lekarskiego na nowe stanowisko pracy stare orzeczenie, dotyczące obecnego stanowiska pracy, straci ważność?
 • Co z pracownikiem, który otrzymał orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonywania pracy (10)
  Pracownik otrzymał po badaniach kontrolnych orzeczenie lekarskie o przeciwwskazaniach do wykonywania pracy. Co można w takiej sytuacji zrobić? Jakie obowiązki ciążą wówczas na pracodawcy?
 • Czy orzeczenie lekarskie zleceniobiorcy może być uznane u kilku zleceniodawców (11)
  Czy podczas zatrudnienia osoby na umowę zlecenie można uznać za ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku, przedstawione przez zleceniobiorcę, które otrzymał w innym zakładzie pracy?

Aktualności BHP - cały wykaz