Aktualności BHP 2017/01

 • Nowości
  • Sprawdź, co się zmieniło w bhp służb mundurowych (1, 3)
   Wprowadzone zmiany przepisów dotyczących bezpiecznych i higienicznych warunków pracy funkcjonariuszy służb mundurowych zawarte zostały w ustawie, a nie jak to było dotychczas - w zarządzeniach i wewnętrznych regulaminach tych służb. Oznacza to, że prawo funkcjonariuszy mundurowych do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy zostało zrównane z uprawnieniami innych grup pracowniczych wykonujących pracę na podstawie Kodeksu pracy z uwzględnieniem specyfiki ich działań.
  • Już wkrótce nowe rozporządzenie bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich (1, 2)
   Będzie nowe rozporządzenie w sprawie bhp przy obsłudze zwierząt gospodarskich. Jego projekt trafił właśnie do konsultacji. Swoim zakresem będzie obejmowało dotychczas nie uwzględnioną w przepisach hodowlę zwierząt futerkowych, jeleniowatych oraz strusi. Ureguluje też kwestie bezpieczeństwa pracowników obsługujących zwierzęta wewnątrz zagród oraz zwierzęta uznane za niebezpieczne.
  • Sprawdź, która branża i które województwo okazały się najbardziej wypadkowe w 2016 roku (4)
 • Temat numeru
  • W jaki sposób ratować osoby podtopione (8-9)
   Kluczowe w ratowaniu podtopionych osób jest wydostanie ich z wody. Ratownik powinien liczyć się przy tym z ewentualnym urazem kręgosłupa poszkodowanego, zwłaszcza w odcinku szyjnym. Dlatego powinien zawsze, jeśli to tylko możliwe, zastosować deskę ratowniczą. Jeszcze w wodzie ustabilizować pacjenta na desce, a następnie w poziomie przenieść na suchy ląd.
 • Wypadki przy pracy
  • Podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe a obowiązki przedsiębiorcy przekształconego (10)
 • Warunki pracy
  • Dobre praktyki w firmie Farb-Stal (5)
  • Jak oszczędzić 600 tys. rocznie, zmieniając aranżację nieergonomicznego open-space'u (6)
  • Jak realizować obowiązki bhp przy telepracy i pracy w systemie home office (7)
  • Czy pracownik przy odśnieżaniu pojazdów z rusztowań musi mieć badania wysokościowe (13)
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • 4 kroki oceny ryzyka zawodowego metodą PHA (11)
  • 7 kroków oceny ryzyka zawodowego w przypadku wystąpienia alergenu w miejscu pracy (12)
  • Kto i w jakiej formie wydaje imienny podział prac na wysokości (14)
  • Lista kontrolna do oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy (15-16)