Aktualności BHP 2016/07

 • Nowości
  • Nowa dyrektywa dotycząca urządzeń ciśnieniowych (1)
   Od 19 lipca 2016 r. obowiązuje nowa dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/68/UE z 15 maja 2014 r. w sprawie harmonizacji ustawodawstw państw członkowskich odnoszących się do udostępniania na rynku urządzeń ciśnieniowych. Od tego dnia ocena zgodności urządzeń ciśnieniowych będzie wymagała nowych wniosków.
  • Pierwsze dane o wypadkach przy pracy w 2016 r. (1-2)
   Jak podaje GUS w pierwszym kwartale 2016 roku wydarzyło się już ponad 16.5 tys. wypadków przy pracy. Jest to jednak prawie 50% mniej wypadków śmiertelnych niż w I kwartale ubiegłego roku.
 • Wypadki przy pracy
  • Mandat karny dla osób nadzorujących pracownika (3)
   Jeżeli pracownicy podejmują działania niezgodne z procedurami pracy, odpowiedzialność ponoszą nie tylko oni sami, ale również osoby nadzorujące, które dopuszczają do takiej sytuacji. Nawet jeżeli działanie to jest sprzeczne ze sztuką pracy i logiką.
  • Wypadek jeszcze przed rozpoczęciem pracy (4)
  • Wypadek w podróży służbowej wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy? (4)
   Czy wypadek pracownika w czasie ćwiczeń strażackich (członek zakładowej ochotniczej straży pożarnej), odbywających się w czasie godzin pracy, można zakwalifikować jako wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy?
  • Przekazanie dokumentacji powypadkowej do ZUS a jednorazowe odszkodowania (5)
   Czy pracodawca przekazuje dokumentację powypadkową do ZUS na wniosek osoby poszkodowanej, czy też - nie pytając o zdanie poszkodowanego - robi to pracodawca z urzędu?
  • Komplet dokumentacji powypadkowej przesyłany do ZUS po wypadku przy pracy (5)
   Na jakich drukach obecnie trzeba wykonać dokumentację powypadkową wysłaną do ZUS w celu otrzymania jednorazowego odszkodowania w przypadku wypadku w pracy oraz wypadku w drodze do lub z pracy?
 • Zarządzanie bhp
  • HACCP zidentyfikuje skali zagrożeń bezpieczeństwa żywności (6-7)
   System HACCP należy stworzyć indywidualnie dla każdego zakładu, uwzględniając specyfikę prowadzonej w tym zakładzie produkcji. Wprowadza go przedsiębiorca i on odpowiada za utrzymanie jego działania.
 • Temat numeru
  • Zasady bezpiecznego podnoszenia i przenoszenia ładunków (8-10)
   Technologia transportu towarów w magazynach jest ściśle związana z rodzajem magazynu i przechowywanymi towarami. Obejmuje czynności od rozładunku środka transportu zewnętrznego poprzez przyjęcie towarów, ich składowanie, kompletowanie do wydania z magazynu i załadunku na środki transportu.
 • Ocena ryzyka zawodowego
  • Ocena warunków pracy pracowników biurowych (11-12)
   Dbałość o bezpieczne i higieniczne warunki pracy w każdym przedsiębiorstwie powinna polegać w szczególności na zbieraniu i przetwarzaniu rzetelnych informacji o występujących zagrożeniach i związanym z nimi ryzykiem zawodowym na wszystkich stanowiskach pracy, w tym również na stanowiskach pracy biurowej. Wnioski wynikające z oceny ryzyka zawodowego dają podstawę do podejmowania odpowiednich działań zmniejszających prawdopodobieństwo wystąpienia wypadków przy pracy.
  • Lista kontrolna dotycząca wykonywania prac z użyciem rusztowań budowlanych i ruchomych podestów roboczych (16)
   W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom wykonującym prace z użyciem rusztowań i ruchomych podestów roboczych należy kontrolować warunki pracy na takich stanowiskach. Dzięki kontrolom można wykryć nieprawidłowości, często usunąć je zawczasu i uniknąć np. wypadku. W przeprowadzeniu takich kontroli pomocna będzie lista kontrolna zawierająca szczegółowe pytania z zakresu bhp przy tego rodzaju pracach.
 • Dobre praktyki
  • Dni Bezpieczeństwa w SKANSKA (13)
   W Skanska, największej spółce budowlano-deweloperskiej w Polsce, został opracowany autorski program szkoleń dla pracowników z zakresu bhp. Dodatkowo firma co kwartał organizuje Dni Bezpieczeństwa. Pierwszy w tym roku Dzień Bezpieczeństwa odbył się 21 marca. Poświęcony był organizacji prac wysokościowych.
  • SKANSKA - Bezpieczny plac budowy (14)
   Poczucie bezpieczeństwa, nawet najbardziej usprawiedliwione, jest złym doradcą - mawiał Joseph Conrad. Dlatego przystępując do wszelkich prac na budowie, należy pamiętać o zapewnieniu odpowiednich środków ostrożności. Z tego powodu Skanska po raz drugi w tym roku zorganizowała Dzień Bezpieczeństwa - autorską inicjatywę, mającą na celu edukację pracowników na budowach w całej Polsce. Tematem przewodnim warsztatów była organizacja placu budowy.
  • Ewakuacja na budowie Prokuratury Rejonowej w Szczecinie (14)
   Zadymione pomieszczenia, próbna ewakuacja budowy i pokaz gaszenia pożaru - takie "atrakcje" na szczecińskiej przebudowie budynku Prokuratury Rejonowej prowadzonej przez Skanska czekały na pracowników. Wszystko to odbyło się w ramach ćwiczeń podczas Tygodnia Bezpieczeństwa.
 • Choroby zawodowe
  • Uznanie schorzenia za chorobę zawodową (15)
   O stwierdzeniu choroby zawodowej przesądza występowanie dwóch wymogów. Pierwszym z nich jest zamieszczenie schorzenia w wykazie chorób zawodowych natomiast drugim wymogiem jest ustalenie związku przyczynowego pomiędzy powstaniem tej choroby a oddziaływaniem czynników szkodliwych występujących w środowisku pracy  lub sposobem wykonywania pracy. Natomiast organ sanitarny nie może dokonać we własnym zakresie rozpoznania choroby i ustalenia, czy mieści się ona w wykazie chorób zawodowych.
 • Substancje niebezpieczne BHP
  • Substancje chemiczne: ocena ryzyka zawodowego - narażenie inhalacyjne (wkładka)