Książki

Hałas ultradźwiękowy w inżynierii środowiska pracy

Autorzy: Dariusz Pleban, Bożena Smagowska, Jan Radosz, CIOP-PIB, Warszawa 2020, ISBN 978-83-7373-345-9

 • Wprowadzenie (7)
 • 1. Ultradźwięki – podstawowe pojęcia (10)
 • 2. Wpływ hałasu ultradźwiękowego na człowieka (17)
  • 2.1.Wprowadzenie (17)
  • 2.2.Wpływ hałasu ultradźwiękowego na narząd słuchu człowieka (20)
  • 2.3.Skutki termiczne hałasu ultradźwiękowego (23)
  • 2.4.Wpływ hałasu ultradźwiękowego na zmiany czynnościowe organizmu człowieka (24)
  • 2.5.Objawy subiektywne wynikające z ekspozycji na hałas ultradźwiękowy (27)
 • 3. Uciążliwość hałasu ultradźwiękowego (29)
  • 3.1.Badania ankietowe dotyczące uciążliwości hałasu ultradźwiękowego (29)
  • 3.2.Uciążliwość hałasu ultradźwiękowego dla człowieka realizującego określone zadania (31)
 • 4. Kryteria oceny narażenia na hałas ultradźwiękowy w środowisku pracy (39)
  • 4.1.Wartości dopuszczalne ekspozycji zawodowej na hałas ultradźwiękowy (39)
  • 4.2.Ocena narażenia i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na hałas ultradźwiękowy (44)
 • 5. Pomiary hałasu ultradźwiękowego w środowisku pracy (49)

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne 2018

Czynniki Szkodliwe w Środowisku Pracy - wartości dopuszczalne

pod redakcją dr Małgorzaty Pośniak, wydanie XI zmienione, ISBN 978-83-7373-264-3