Inspektor Pracy 2010/04

 • Z obrad Rady Ochrony Pracy (3)
 • Wiadomości nie tylko z kraju (4)
 • Stanowisko ROP (6)
 • Będą zmiany w prawie postulowane przez PIP (7)
 • O wypłacie wynagrodzeń (7)
 • Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej a Państwowa Inspekcja Pracy (8)
  Zamiarem Państwowej Inspekcji Pracy nie jest zwiększanie liczby kontroli i środków
  prawnych. Sam zaś fakt stabilności tych kontroli i środków prawnych w ostatnich
  latach przy uwarunkowaniach wynikających z ustawy o swobodzie działalności
  gospodarczej może świadczyć tylko o determinacji kadry inspektorskiej w wykonywaniu
  obowiązków służbowych, którą to determinację należy doceniać.
 • EURONEWSY (10)
 • Nakazy wypłaty (12)
 • Pod inspektorską lupą (15)
 • Bona pod nadzorem (16)
 • Jak inspektorzy pracy "budowali" Bonę? (18)
  By efektywnie eliminować próby nielegalnej pracy na budowie, w tym posługiwania się
  nie swoimi identyfikatorami, po uwagach inspektora pracy dotyczących skuteczności
  zabezpieczania budowy przed dostępem osób postronnych, inwestor zakupił przenośny
  skaner elektroniczny do kontroli identyfikatorów upoważniających do wstępu na teren budowy.
 • Odpowiedzialność zawodowa i dyscyplinarna (21)
 • Nowości wydawnicze (23)
 • Pierwsze żółte kartki (24)
 • Oczyszczalnie ścieków (26)
 • Etyka w działalności kontrolnej (28)
  Wcześniejsze ujawnianie wyników kontroli jest sytuacją niebezpieczną. Okazać się bowiem
  może, że osoba kontrolowana dysponuje dodatkowymi argumentami, czy dokumentami
  powodującymi konieczność weryfikacji dotychczasowych ustaleń. W takiej sytuacji
  kontrolujący może stać się niewiarygodnym partnerem i narazić na szwank swój zawodowy
  prestiż.
 • Redakcja zaprasza (29)
 • Biblioteka (31)
 • Dlaczego utonęła Rozgwiazda? (32)