Aktualności BHP 2013/01

 

 • Znak CE zwolni fajerwerki z oceny bezpieczeństwa (2)
 • Osób zatrutych substancją żrącą nie wolno niczym poić (3)
 • Ocena ryzyka zawodowego powinna uwzględniać wszystkie czynniki środowiska pracy (3)
 • Pracodawca odpowie za uznanie wadliwego zaświadczenia lekarskiego (4)
 • Przekazanie dokumentacji powypadkowej do ZUS po zakończeniu leczenia i rehabilitacji (5)
 • Utracone przychody to też koszt wypadku (5)
 • Analiza Drzewa Błędów pozwoli ustalić prawdopodobieństwo awarii (6 i 7)
 • Służba medycyny pracy oceni psychologicznie kolejarza (8)
 • Nie każde laboratorium wykona badania i pomiary szkodliwości zawodowych (9)
 • Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego nie zawsze jest wymagana (9)
 • Nie we wszystkich obiektach musi być system sygnalizacji pożarowej (10)
 • Pracownik musi mieć miejsce do ogrzania się (10)
 • Narażenie pracowników na pył azbestu można zmniejszyć (11)
 • PIP doceni dobrą analizę stanu bhp (11)
 • Wydajność pracy kucharza zależy też od ergonomii (12)